Tag Archives: Bijbel

Vergeestelijken?

In het huis waar ik woon, het Dominicanenklooster in Huissen, is een vormingscentrum gevestigd. Het heeft als motto: Bezinning, Bezieling, Beweging. Onlangs was er in het kader van het verhuur van ruimten een meditatiegroep in het centrum. De groep bleek … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Bijbel: mensen onthullen iets van God

Ik noem de Bijbel niet graag ‘het woord van God’. Dit wel doen kan hem omvormen tot een moker­ha­mer, waarmee anderen en de werkelijkheid plat geslagen worden. Mensen hebben de Bijbel geschreven. In oude kerken of musea kunnen we schilderijen … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Bijbel

Of we willen of niet, we staan in een traditie

Doorgaans worden er oude teksten gelezen in de kerk. Toen Jezus de tekst van de profeet Jesaja voorlas, was deze al ongeveer vijfhon­derd jaar oud. Wij lezen het verhaal van Lucas dat hij ruim negen­tienhonderd jaar geleden neerschreef. Het oudste … Lees verder

4 Comments

Opgeslagen onder Bijbel

Jezus: ontmoeting in verhalen

De verhalen van en over Jezus blijven ons aanspreken, want ze vertellen hoe mensen met elkaar en hoe God met mensen omgaat. De verhalen van Jezus zijn gelijkenissen (parabels), die met beelden de menselijke situatie tekenen. Een van de bekendste … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Adem, geest van God

Het beeld van de Adem wordt in het Oude Testament gebruikt om de relatie tussen levende wezens met God aan te geven. Vooral de relatie van de mens met God. De mens wordt in de beeldtaal van het boek van … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder God

Preken is leven doorgeven

Een preek is iets anders dan een uitvoerige uitleg van een tekst uit de Bijbel. De bestudering van de tekst moet de predikant doen in haar of zijn studiekamer, voorafgaand aan de preek. In een preek ‘vertaalt’ iemand de tekst … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Kerk

Het kwaad straft zichzelf

Bij het lezen van de Bijbel is het belangrijk te weten dat de ge­dachte van een straf of een oordeel dat van buiten komt, niet of nauwelijks­ aanwezig is. Gerechtigheid, straf en eer liggen in de daden van de mens … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Woorden veranderen. Over Bijbellezen (3)

Als ik samen met anderen rond een tekst zit, leest een van ons de tekst hardop voor. Daardoor al worden we op het spoor gezet van het feit dat ieder van ons op een bepaalde manier de tekst leest en … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Bijbel

Woorden veranderen. Over Bijbellezen (2)

Ook woorden gaan voorbij. Dat beseffen we in onze snelle, zich voortdurend veranderende wereld beter dan vroeger. In een tamelijk onbe­weeglijke maatschappij kun je het idee hebben dat woorden onveran­derlijk zijn. Maar wij weten dat de betekenis van bestaande woorden … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Bijbel

Een eeuwenlang gesprek met God

Als ik met een groep voor de eerste keer een tekst uit de Bijbel ga lezen, begin ik vaak met twee strofen uit het bekende gedicht van M. Nijhoff: ‘Het kind en ik’: Ik zou een dag gaan vissen, ik … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Bijbel