Wat is geloven?

'Door dit vertrouwen waai ik niet willoos mee met iedere wind van mode en tijdgeest.'

De christelijke levenswijze is gebaseerd op geloof, niet op (zeker) weten. De eerste betekenis van het woord ‘geloof’ is ‘vertrouwen’. Het woord ‘vertrouwen’ lijkt te verwijzen naar iets ongrijpbaars, iets vaags. Maar vertrouwen is een concrete werkelijkheid, en helemaal niet onredelijk.

Zonder vertrouwen zijn vriendschappen en relaties tussen mensen niet mogelijk. Ook ons economisch leven is gebaseerd op vertrouwen. De gekleurde papiertjes die wij bankbiljetten noemen, hebben alleen waarde omdat wij samen vertrouwen, geloven, dat ze waarde hebben. Wanneer dit vertrouwen ophoudt, stort het hele systeem in. Dat hoeft niet eens duidelijke redenen te hebben: ook een stroom geruchten kan ervoor zorgen dat iets minder waard wordt.Vertrouwen is niet alleen heel redelijk, het geeft ons zelfs kennis. Als we met mensen vertrouwd raken, voelen we elkaar aan. We weten dan soms zelfs zonder woorden wat er in de ander omgaat, en andersom. Het is fijn om te kennen en gekend te worden, om gezien en gewaardeerd te worden zoals je bent.

Gelovigen zijn vrouwen en mannen die vertrouwen dat ze door God gekend en gezien worden. Vanuit dit vertrouwen proberen ze anderen recht te doen. Dit helpt hen uitdagingen aan te gaan, risico’s te nemen, het uit te houden in zware tijden, te leven zonder bovenmatige angst. Ze leren te spelen met hun gaven en met de grenzen daarvan. Ze durven de eindigheid van elke gebeurtenis onder ogen te zien. Onzekerheid en twijfels laten ze toe. Ze worstelen met het lijden zonder er geheel door overwonnen te worden.

Vertrouwen behoedt hen voor de aandrift zekerheden te zoeken in een letterlijke interpretatie van de bijbel, in het paranormale of in blinde gehoorzaamheid. Zekerheden die altijd weer teleurstellen, omdat er zulke zekerheden niet zijn.

Ik leef vanuit dit vertrouwen, omdat het me richting en structuur geeft. Het maakt het voor mij mogelijk om keuzes te maken, onafhankelijk van wat ‘iedereen’ doet. Door dit vertrouwen waai ik niet willoos mee met iedere wind van mode en tijdgeest. Ik voel me een zeiler die zelf zijn koers bepaalt. De wind blijft even sterk, het water even woelig, de ondiepten vaak onzichtbaar, maar ik heb iets om dit alles aan te kunnen.

Het woord ‘geloven’ heeft nog een tweede betekenis. Het kan staan voor het geheel waarop ik vertrouw. Vertrouwen kan immers beschaamd worden. Hier komt het belang van het denken weer terug.

Slaat mijn vertrouwen ergens op? Maakt het mij vrij, onafhankelijk, verantwoordelijk? Waarop vertrouw ik en hoe verwoord ik dat voor mijzelf en voor anderen? Door mijn vertrouwen te onderzoeken, erover na te denken, er vragen bij te stellen en het te bespreken leer ik het beter kennen – en dus te hanteren. Vertrouwen is dan geen onduidelijk gevoel meer, maar een stroom die door mijn leven gaat en uitstroomt naar anderen.

Geloven is deelnemer worden aan een wereldwijd gesprek, dat zich uitstrekt tot mensen in het verleden toe. Of we willen of niet, onze kleine wereld is verbonden met talloze andere werelden die invloed op ons hebben. Geloven geeft ons de durf het vreemde in te gaan en de vreemde te ontmoeten. In de ontmoeting met de Vreemde ontdekken we wie wij zijn.

7 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag

7 Responses to Wat is geloven?

 1. – Herhaling : …een eindconclusie wetenschap, filosofie en religie…”er is meer”, …en dat is van een niet te kennen transcendente aard en wijze…” .En daar moeten we het mee doen… Valere De Brabandere.

 2. Guido Rotthier

  Als je in moeilijke omstandigheden niet meer weet welke kant je uit moet, dan heb ik nog één uitweg: bidden. Aan de andere kant is er Iemand, die niet doet wat jij vraagt, maar Die er is, naar je luistert, die je Zijn vertrouwen geeft. Je mag Zijn handen en voeten zijn, je mag Zijn blijde boodschap uitdragen, ook al begrijp ik die niet helemaal. Geloof is een relatie opbouwen met “Ons Heer” en zijn Heilige Geest.

  Als ik in moeilijke omstandigheden (contact met een familie van iemand die pas overleden is bv.) niet weet welke kant ik uit moet, dan begin ik niet met gesprekstechnieken of opzoekingen op internet, dan bid ik.

  Bidden is klein worden, weten dat je vraagstukken van leven en dood niet aankan, hulp vragen, hopen Hij je voldoende luisterbereidheid geeft, dat Hij ervoor zorgt dat je weinige woorden en gebaren betekenis krijgen. Geloof is een relatie opbouwen.

  Geloof blijft een zoektocht, een boeiende zoektocht.

 3. Lambert

  Geloven is blindelings vertrouwen in het onbewijsbaar bestaan van God. Gerugsteund door miljoenen gelijkgezinden voelt men zich zeker en veilig in dat vertrouwen dat God dus bestaat. Op wereldvlak zijn de bedienaars van alle relegies tesamen de grootste promoters van vertrouwen in het onbewijsbare.

 4. R.K.

  Bedankt! Dit zijn de woorden waar ik naar zocht 🙂

 5. – Geloven is denken dat “er meer is…” dan dat waarover we zekerheid hebben. En wat is zekerheid ? Valere de Brabandere.

 6. André Lascaris

  Mensen die vertrouwen durven te aanvaarden dat er grenzen zijn, aan bijvoorbeeld onze rijkom, of aan ons leven.

 7. A.W.V.

  Dit is voor het eerst een tekst over geloof waar ik houvast aan heb. Ik kan al jaren mijn geloof niet ophangen aan geloofsbelijdenissen hoe dan ook geformuleerd. In de tekst van Lascaris sporen geloof en leven.

  “Ik leef vanuit dit vertrouwen, omdat het me richting en structuur geeft. Het maakt het voor mij mogelijk om keuzes te maken, onafhankelijk van wat ‘iedereen’ doet. Door dit vertrouwen waai ik niet willoos mee met iedere wind van mode en tijdgeest. Ik voel me een zeiler die zelf zijn koers bepaalt. De wind blijft even sterk, het water even woelig, de ondiepten vaak onzichtbaar, maar ik heb iets om dit alles aan te kunnen.”

  Bedankt Lascaris!

  “Ze durven de eindigheid van elke gebeurtenis onder ogen te zien. ”
  Dat zinnetje heb ik niet begrepen.

  A.W.V.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.