De taal van gelovigen

Over taal gesproken: Boem. Paukeslag; een gedicht van Paul van Ostaijen.

Ieder gezin heeft zijn eigen gewoonten, grappen, taal. Als je van buiten komt, moet je daar altijd wat aan wennen. Dat geldt evenzeer van scholen, bedrijven, clubs, kerken. Film, romans en muziek hebben een taal die je moet leren verstaan.

Gelovige mensen hebben een eigen taal. Een taal overigens die steeds verandert, een levende traditie is. Ze heeft als basis het gewone dagelijkse leven: voor een goed deel bestaat ze uit verhalen die mensen over zichzelf en over hun ervaringen vertellen. Gedichten kunnen een belangrijke vorm van gelovige taal zijn. Want goede gedichten roepen op een of andere manier een werkelijkheid op die ons een beleving geven van ‘ja, zo is het’. Schilderijen en beeldhouwwerken kunnen een gelovige ervaring vertolken. Tv-beelden, films en videoclips kunnen dat ook. Zij maken ons ervan bewust dat we eigenlijk altijd met beelden werken, ook als we taal gebruiken.Over God kunnen we alleen in beelden spreken. We zien God immers niet zoals we elkaar zien. Dit bezwaart ons nu wellicht minder dan vroeger. We beseffen dat we alleen maar onze wereld kennen. We zijn eraan gewend dat de natuurwetenschappen slechts met een model van de werkelijkheid werken. Ik heb nog geleerd om over een atoom te denken als een klein heelal met een zon en sterren om zich heen. Dat is een achterhaald beeld. De natuurwetenschap werkt met modellen, met beelden. Ook weten we niet wat ‘de geschiedenis’ is, maar toch kunnen we haar bestuderen. We kunnen een woord als ‘vertrouwen’ niet zichtbaar maken, maar we beseffen dat het een concrete werkelijkheid aanduidt.

We ontmoeten de werkelijkheid die we met ‘God’ aanduiden langs allerlei wegen. Voor sommigen gebeurt dit door een ervaring van schoonheid, voor anderen bij ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Vaak zullen dat momenten zijn waarop het gewone ritme van het leven (onze persoonlijke traditie) doorbroken wordt. Doorgaans komen mensen op het spoor van God via anderen of via kerkdiensten, kunst, muziek.

Christenen verbinden het woord God met de mens Jezus van Nazareth. Voor hen is hij bij uitstek een beeld van God. Door – voorzichtig – gebruik te maken van dit beeld wordt op deze site over God en mens gesproken.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *