De kloosterlijke manier van leven

Luchtopname van het dominicanenklooster in Huissen, waar ik woon.

Op een vakantie kan het gebeuren dat we een oude abdij bezoeken. Het is nog niet zolang geleden dat in Nederland in bijna elke plaats wel een klooster te vinden was. Wat is dat, kloosterleven?

Kloosterlin­gen (religieuzen) zijn mensen die zich willen con­centre­ren op het ene waarop het uiteindelijk aankomt. Ze zijn exclu­sief ge­richt­ op datgene waarheen het reisdoel van het leven voeren moet. Ze zien af van alle andere wel belangrijke, maar ondergeschikte levensdoe­len, bijvoorbeeld een carrière, een goed inko­men, seksuele vervul­ling, kinderen, veel vakanties. Zij proberen het werkelijke van het onwer­kelijke te onder­scheiden.

Ze streven er niet naar zichtbare resultaten te zien van hun leven en werk. Het gaat hun niet om een hogere belo­ning in een hiernamaals. Ze leven nu en proberen het wezenlijke van het leven te proeven. In de grond van de zaak zijn alle mensen geroe­pen God te zoeken en Gods gerechtigheid. Ieder kan zo in zich­zelf de kloosterling ontdekken. Maar de religieus (kloosterling) laat deze roe­ping heel expressief (en dus tegelijk wat eenzijdig) zien.

Het kloosterleven krijgt vorm in ‘de drie ge­loften’. Reli­gieuzen doen afstand van macht, van bezit en van een intie­me rela­tie. Want rond macht, bezit en seksuele intimiteit ontstaan de rivaliteiten. Kloosterlingen weigeren mee te doen met de jacht naar macht, bezit en het hebben van een man of vrouw. Daarmee plaatsen zij zich buiten de rivaliteit. Zij beleven iets van de heel­heid, de gerechtig­heid en de vrede, die horen bij de echte vrij­heid van de mens.

Mensen die in contact komen met de communiteit (ge­meen­schap) waarin ik leef, worden vaak ge­troffen door een gevoel van vrede. Zelf weten wij heet goed dat het niet altijd vredig is in de gemeenschap. Toch denk ik dat de gasten zich niet helemaal vergissen. Hoe krakkemik­kig, want mense­lijk, we het leven onder de geloften vorm geven, het kan door individue­le en gemeen­schappe­lijke zwakheden heen vrijheid en vrede uitstralen.

Volgende week: bronnen van het kloosterleven


Klik hier voor de gemeenschap van dominicanen in Huissen waar ik woon en hier voor het klooster van Huissen, centrum voor bezinning, bezieling en beweging.

 

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Kerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *