Heeft het kwaad toekomst?

Leden van de motorclub 'Hells Angels', die in hun naam ook een verbinding maken tussen beelden van goed en kwaad...

Heeft het kwaad toekomst? En hebben de kwaden toekomst? In het Nieuwetijdsdenken (New Age) wordt gesuggereerd dat goed en kwaad niet ten diepste van elkaar gescheiden zijn. Uiteindelijk zal er verzoening mogelijk zijn tussen goed en kwaad. Er is een oude traditie die zegt dat uiteindelijk ook de mensen die bewust voor het doen van onrecht hebben gekozen, met God en hun slachtoffers verzoend zullen worden.
Ik heb grote aarzelingen bij deze opvat­ting, die zo verzoenend klinkt. Onrecht, geweld, onder­drukking, kortom menselijk kwaad moet serieus genomen worden. Een gevaar bij dit soort verzoeningsdenken is dat het kwaad betrekkelijk gemaakt wordt. Ook de menselijke verantwoordelijk­heid, die in de praktijk toch al beperkt is, wordt zo wel erg ver­zwakt.

Ik denk dat het kwaad geen toekomst heeft. Kwaad en God staan niet als gelijkwaardige grootheden naast elkaar.

Hemel en hel?
In de christelijke traditie is er naast een ‘hemel’ – liever gezegd naast een relatie met God – een ‘hel’. Over de hel hebben vroegere generaties zich de meest gruwelijke denkbeelden gevormd. Predikers hebben hel en verdoemenis verkondigd met de hoop mensen zo in het gareel van het goede te houden. Ze spraken in zo levendi­ge kleuren over de hel alsof ze er zelf geweest waren.

Maar de hel staat niet zo tegenover de ‘hemel’. Het lijkt mij beter te zeggen dat zij die geen positieve, rechtvaardige, communicatieve verhou­ding hebben met anderen, dit evenmin na hun dood zullen hebben. Voor hen is er geen toekomst. Voor hen is de dood inderdaad de dood.

Loutering
Er is geen ‘hel’ zoals er wel een ‘hemel’ is. Ik sluit daarbij niet uit, dat er voor hen wel een confrontatie plaatsvindt met henzelf, een ‘oordeel’, een ontmoeting die hun de waarheid over hun leven onthult. Of er zulke mensen zijn, weet niemand. In onze geschiedenis zijn er deze eeuw in elk geval monsterlijke mensen geweest. En zulke mensen bestaan nog.

Dat brengt ons tot nog een andere vraag. Is het mogelijk dat er na de dood mensen met elkaar en met God verzoend worden? De ontmoeting die plaatsvindt wanneer na de dood toekomst aangeboden wordt, kan pijnlijk en confronterend zijn. Deze ontmoeting waarin de waarheid over onszelf naar boven komt, zal bovenal bevrijdend en loute­rend zijn.
De waarheid wordt onthuld dankzij de spiegel van de liefde en de onvoorwaardelijke vergeving die ons wordt voorgehouden in de persoon van Jezus, beeld van God. Deze confrontatie met de eigen geschiedenis van begaan onrecht is mogelijk omdat zij plaats vindt binnen een liefdevolle ontmoeting.

2 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag

2 Responses to Heeft het kwaad toekomst?

 1. Stan P.A. Gipman

  In het fameuze theologische artikel uit 2007 ‘Het mysterie van de menselijke ‘kruisweg’ en het mysterie van ‘het kwade’ in Ted Felen’s kruisweg : Bespiegelingen door Edward Schillebeeckx & Bas van Iersel, merkt Schillebeeckx op dat ‘het kwade’ altijd voor ons mensen een mysterie zal blijven. Hij schrijft ook dat ‘ voor een gelovige goed en kwaad op een wezenlijk verschillend niveau liggen’. Schillebeeckx: “Ondanks alle kwaad, zelfs ondanks fragmenten van succesvol ‘historisch verzet’ tegen het kwade, blijken kwaad en lijden van en door mensen, nooit uitgeroeid te kunnen worden. Godgelovigen, die evenmin iets begrijpen van het kwaad, geven desondanks het laatste woord aan het goede en niet aan het kwade…..Het goede blijft en wel onaantastbaar. Hoe? Ik weet het ‘hoe’ van geen kanten. De eindtoestand noemen wij ‘goed’, al gaat die heel onze kleinbehuisde rationaliteit te boven.”

 2. Annelies Glasbergen Hartwijk

  Hierbij kwam onmiddelijk het boek van Harold Kushner bij mij op, een joodse rabbijn.
  “Waarom het kwaad de goede mensen treft”
  Het is een boek voor mensen die troost zoeken waarom hen juist dit – ziekte of iets anders, is overkomen.
  En dat God niet de hand heeft in het kwaad wat mensen kan overkomen.

  Met betrekking tot oorlog vind ik het moeilijk om dat er in de bijbel ook oorlogen voorkomen, vaak in de naam van God.

  Met betrekking tot kwaad, denk ik ook, hoe zou je het goede kunnen herkennen, als je het kwaad niet kent, ervaar je het dan als goed?
  Hoe weet je dan dat iets goed is?
  Dat is ook zo met duisternis en licht, het een kan niet zonder het ander.
  Net als ieder zou ik willen dat oorlogen niet meer bestaan, honger niet meer geleden wordt, geen onrecht meer….

  Daarom heb ik in mijn jeugd weleens verbaasd gestaan dat God de mensen een vrije wil heeft gegeven, dus je mag zelf je eigen fouten etc maken.

  Ik geloof ook niet in een hel, en ik geloof dat de hemel op aarde er ook is, in de cathachimus, was het eerst :”waartoe zijn wij op aarde”
  wij zijn op aarde om in het hiernamaals gelukkig te worden.
  Gelukkig hebben ze dat naderhand veranderd in om op aarde ook gelukkig te mogen zijn – dus werken aan het rijk God’s.
  Ik weet de juiste zin niet meer, ik dacht dat het was om nu en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

  Fijn om ook hier van gedachten te mogen wisselen, over zo’n moeilijk onderwerp!
  Hartegroet Annelies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.