Wij zijn het lichaam van Jezus

'Wij zijn Gods handen.' Beeld in een retraite-oord op West-Java.

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen op één dag. Hemelvaart en Pinksteren zijn geen aparte gebeurtenissen, het zijn aspecten van Pasen. Op Pasen ervaren de leerlingen dat hun verraad van Jezus, hun vlucht, hun gebrek aan vertrouwen door hem vergeven is. Zij komen tot het vertrouwen dat Jezus aanwezig is met zijn vergevende kracht. Hij leeft, hij is de Heer.

Hemelvaart geeft aan dat Jezus, de levende, bij God is. Hij is niet meer op onze aarde. De wolk waarachter Jezus verdwijnt is een beeld van God. De wolk ging volgens de verhalen van het Oude Testament voorop toen de stoet van het joodse volk uittrok uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. De wolk was het beeld van de aanwezigheid en het wonen van God in de tempel. Jezus wordt opgenomen in de sfeer van God, hij woont in God, of  liever: God woont in hem.

Dat Jezus niet meer op onze aarde rondwandelt zoals hij deed toen hij rondtrok in Galilea en Judea betekent niet dat hij ver weg is of zelfs onbereikbaar is geworden. Er is een nieuwe beweging ontstaan, er is een nieuwe wind gaan waaien, de adem van God die leven geeft, de Geest die het doet gisten op aarde.

In deze nieuwe beweging is Jezus aanwezig. Hij leeft in de sfeer van God en tegelijk is hij aanwezig in wat wij ‘kerk’ noemen, het ‘huis van de Heer’.

Bij ‘kerk’ moeten we niet denken aan paus, bisschoppen, dominees of priesters, maar aan onszelf. Wij vertegenwoordigen Jezus, wij komen voor hem op in deze wereld, wij verhalen over zijn leven, zijn dood, zijn verrijzenis en Hemelvaart. Wij delen brood en wijn, herinneren onszelf en anderen aan zijn woorden, proberen te doen wat hij deed: verwonde mensen heel maken, mensen die vastzitten in beweging brengen, sprakeloze mensen leren spreken of mensen die blind zijn voor wat het leven biedt, de ogen openen.

Wij zijn als ’t ware de advocaten van Jezus in onze wereld. Wij verdedigen zijn keuzes en zijn wijze van omgaan met de werkelijkheid. Wij komen op voor zijn weigering om te winnen ten koste van anderen.

Wij zijn het lichaam van Jezus in deze wereld. Maar Jezus is het beginpunt, de bron, het hoofd van dit lichaam. Wij mogen zijn advocaat zijn in deze wereld, hij is onze advocaat bij God. Met hem is er ook voor ons een plek in de sfeer van God. We leven ten volle in deze wereld, maar we steken er ook met kop en schouders bovenuit, doordat we weten een advocaat bij God te hebben. We kunnen daarom des te krachtiger de wereld aan.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *