Menswording – helemaal aanwezig zijn

We weten niet hoe Jezus eruit zag. Dat is maar goed ook. Ik moet er niet aan denken te moeten leven in een samenleving die een soort Jezus-mode zou propageren, erger nog, zouden pleiten voor een Jezus-body-cultus. Het zou voeren tot een vreselijke onderlinge concurrentiestrijd.

We weten niet wat voor een lichaam Jezus had. Was hij lang, klein, gemiddeld, breedgeschouderd, dik, mager? Had hij een atletisch lichaam? Was hij knap? Had hij een baard? – waarschijnlijk niet, want de Romeinen bepaalden de mode en de meeste mannen schoren zich. We kunnen er zeker van zijn dat hij niet in een wit kleed rondliep. De meeste mensen droegen iets bruinachtigs.

De Engelsman Nathan Grindal werd vorige week verwijderd bij een darttoernooi in Engeland. De mensen schreeuwden 'Jesus!' toen ze hem zagen, dat leidde af...

De Australiër Nathan Grindal werd vorige week verwijderd bij een darttoernooi in Engeland. De mensen schreeuwden ‘Jesus!’ toen ze hem zagen, dat leidde af… Klik op de foto voor de bron van dit verhaal.

Mensen die een ‘biografie’ over hem schreven, eindigden meestal met een portret van hem dat veel op henzelf leek. Omdat we niet weten hoe Jezus eruit zag, hoeven we niet te zijn als hij.

Vele mensen klagen over hun lichaam. Ze vinden dat ze te klein zijn bijvoorbeeld, en elke keer als ze ergens niet bij kunnen, onderstrepen ze dit. Lange mensen lijken evenveel last te hebben van hun lengte als kleine mensen. Ze prijzen de voordelen van hun lang zijn aan. Ze kunnen soms iets kunnen dat anderen niet kunnen, en ze maken een grapje dat ze een gesprek ‘op niveau’ kunnen voeren. Maar daarin hoor je dat ze proberen hun verlegenheid te verbergen. Ze kunnen hun lengte minder goed verbergen dan kleine mensen die zich gemakkelijker kunnen schuil houden.

In de Bijbel komen ‘lange’ mensen er minder goed af dan ‘kleine’ mensen. ‘Lengte‘ is hier een metafoor, een beeld van iets anders, een beeld van mensen die anderen overvleugelen. Dat past in het algemene thema dat degenen die gering zijn, worden verhoogd.

De grote mensen verliezen vaak: de reus Goliath bijvoorbeeld (1 Sam 17, 23), koning Saul (1 Kon 10,23); David is eerder klein (1 Sam 16,11) en Zacheüs (Lk 19,2) is zo klein dat hij in een boom moet klimmen om Jezus te kunnen zien.

Mij ontgaat het vaak dat iemand klein is of lang. Als hij of zij er maar met geheel zichzelf aanwezig is. Vooral als mensen van zichzelf zeggen dat ze klein zijn moet ik vaak twee keer naar ze kijken. Ze stralen vaak helemaal niet uit dat ze klein zijn; ze zijn er gewoon, staan ergens voor, zijn aanwezig.

Ik heb geen idee hoe Jezus eruit zag. Wat ik weet op grond van de verhalen van en over hem is dat hij met hart, geest en verstand geheel en al aanwezig was.

De mens is meer dan zijn lichaam. Hij is verbondenheid met anderen, met de natuur, mensen, God. Hij is een knooppunt van talloze relaties. Mensen zijn ongrijpbaar, een tegenover, een beroep op jou en op mij, een vraag er te mogen zijn, ze zijn meer dan ikzelf, ze wijzen door naar God.

Met al je krachten aanwezig zijn, lijkt mij de beste manier om kerstmis, de menswording van Christus, te vieren.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *