Een programma voor een paus

Paus Franciscus tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers, kort na zijn verkiezing.

Paus Franciscus tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers, kort na zijn verkiezing.

Wat zou een programma inhouden van een paus die op heden en toekomst gericht is? Ik zie de mogelijkheid van een programma met tien punten. Ik plaats ze hier in een min of meer willekeurige volgorde.

1. Geen regels op zonde

Het eerste punt is het afschaffen van het verplichten van kerkelijke, door mensen gemaakte, regels op zonde. Zo is het officieel een doodzonde om op zondagen en ‘verplichte feestdagen’ niet naar de eucharistieviering te gaan. In de praktijk storen katholieken zich daar niet zo aan. Maar het ‘beleggen van allerlei door mensen gemaakte voorschriften met ‘zonde’ is een poging dwang uit te oefenen. Dit past niet bij een gelovige gemeenschap die nu juist liefde en vrijheid wil verkondigen. Toen Dominicus begin dertiende eeuw zijn Orde van Predikers stichtte, was het uitdrukkelijk zijn wens dat de regels niet op zonde zouden verplichten. Het zou de kerk vernieuwen als dat dreigen met zonde en boete zou ophouden.

2. Gekozen bisschoppen

Een tweede punt zou zijn dat bisschoppen gekozen worden door afgevaardigden van leken en pastoraal werkenden van het desbetreffende bisdom. Sinds 1917 worden de bisschoppen door de paus benoemd, enige uitzonderingen daargelaten. Het nadeel is dat de bisschoppen zetbazen van de paus geworden zijn en vervreemd van de kudde waarvan zij de herder mogen zijn.

3. Geen kardinalaat – tenzij voor mannen en vrouwen

Het bisdom Rome moet inspraak hebben in de keuze van zijn bisschop. Vanwege zijn centrale functie zou de paus mede gekozen kunnen worden door bisschoppen van elders in de wereld. Het kardinalaat kan worden afgeschaft, maar is misschien tijdelijk nog bruikbaar om vrouwen tot kardinaal te maken, zolang ze nog niet tot het ambt worden toegelaten.

4. Geen verplicht celibaat

De verplichting van het celibaat voor priesters moet worden afgeschaft. Er is een nieuwe spiritualiteit nodig, die niet klerikaal is.

<strong%

Delen:

9 Comments

Opgeslagen onder Kerk

9 Responses to Een programma voor een paus