Feestjes en feesten

elke dag feest-felix

Elke dag een feestje! Reclamemakers denken dat het appelleert…

Op een van de Kerst- en Nieuwjaarskaarten die ik kreeg stond: ‘Moge 2013 een jaar worden van feestjes en plezier’. Ik vond het geen feest om deze kaart te ontvangen. Allereerst wegens het gebruik van het meervoud en verkleinwoord bij feest, ‘feestjes’.

Het Nederlands gebruikt veel verkleinwoorden vergeleken met de ons omringende talen. Ik geloof dat we helemaal naar Rusland moeten gaan om ook daar een welig gebruik van verkleinwoorden te vinden. Het verkleinwoord verkleint niet alleen de uiterlijke massa van iets, het kan ook iets als ’t ware van binnen verkleinen.

Niet alleen lengte en breedte worden verkleind, maar een verkleinwoord verleent ook een zekere intimiteit aan een woord. Wanneer je een kelner aanroept met ‘Graag nog een biertje’, dan suggereer je dat er een band is tussen jou en de ober: je hebt iets met elkaar. Als je uitlegt dat daar ‘het winkeltje’ is, zeg je niet alleen dat de winkel niet groot is, maar je roept iets op van een plek die warm is, waar het goed winkelen is.

‘Feestjes’ suggereert dat het vooral gaat om betrekkelijk kleine bijeenkomsten die warm zijn, uitnodigen tot intieme gesprekken, vol pret zijn. Zulke feesten zijn niet te versmaden, maar ze moeten betrekkelijk zeldzaam zijn. Het kan niet zo zijn dat het aan hen te danken is dat je het leven volhoudt. Het jaar, de weken en maanden gaan voort, de feesten markeren de seizoenen, de maanden, weken en dagen en brengen bij elkaar wat er verstrooid in de tussentijd gebeurd is.

Je moet omgaan en leven met het jaar en met de soms onverwachte blijde en droeve gebeurtenissen. Een feest bundelt samen wat er in een groter tijdsspanne geschiedt. Je viert feest- een ‘feestje’ is uit zichzelf oppervlakkig en snel voorbijgaand. Het geeft plezier, maar je wordt niet door nieuwe krachten versterkt. Feesten staan in dienst van het leven.

Feesten – en dat geldt ook van feestjes – kunnen verkeerd aflopen. Ik denk aan de verjaardag van koning Herodes die uitliep op de onthoofding van Johannes de Doper. En ik denk aan de film Festen, w

Delen:

Reacties uitgeschakeld voor Feestjes en feesten

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Comments are closed.