Doe wat onmogelijk lijkt: vergeef!

gebonden handenIemand heeft je diep en pijnlijk geraakt. Je voelt je vernederd, je bent misbruikt, voor gek gezet, beroofd, verwond. De gevolgen draag je misschien heel je leven met je mee. Als kind gepest zijn kan je blijven achtervolgen en je een laag zelfbeeld geven. De dader kunnen vergeven, helpt je om een nieuw mens te worden en met andere ogen naar je leven en de wereld te kijken. Niet alle gevolgen zullen verdwijnen – misschien houd je wel nachtmerries ervan over – maar je loopt weer rechtop.

Het kan moeilijk zijn tot vergeving te komen. Je moet allereerst je verwond zijn onder ogen zien, je woede, haat en teleurstelling. Durven woedend te zijn kan belangrijk zijn: zonder woede kom je gemakkelijk in een staat van depressie en somberheid, waarin je volledig verlamd raakt. Het is beter je woede, bitterheid en teleurstelling te laten zien dan je erdoor te laten opeten.

Het is verleidelijk medelijden met jezelf te krijgen. Je moet daarom kritisch blijven kijken naar jezelf en je afvragen in hoeverre je zelf niet hebt bijgedragen aan de verstoring van de relatie met de dader. In een tweede fase ga je de confrontatie aan met de dader. Je probeert je los te maken uit de verstrengeling met de dader en vanaf een afstand naar de dader te kijken. Je reduceert de dader niet tot iemand die jou verwond heeft. De dader is meer dan zijn daad.

In een derde fase neem je het besluit de dader te vergeven. Eerst is dat een verstandelijke beslissing. Het kan lang duren voordat je emotioneel aan vergeving toe bent. Je laat de negatieve gevoelens van woede, haat en verbittering los. Je wordt vrij van binnen en durft een nieuwe verhouding aan met de dader of daders. Als gelovige kun je je laten inspireren door Jezus.

Maak je verwachtingen niet te groot. Het kan zijn dat de dader niet in staat is te zien dat hij je gekwetst en benadeeld heeft. Pas als de dader ingaat op jouw aanbod van vergeving en dus zijn falen erkent, komt verzoening tot stand. Gaat de dader niet op je aanbod in, dan blijven de verhoudingen verstoord. Het kan zijn dat die verstoring doorwerkt in je eigen omgeving en zelfs tot ver in de samenleving. Maar je aanbod om te vergeven, maakt jezelf grotendeels vrij. Je ziet weer toekomst.

'In de kerk krijgt de schuld van de mens vaak meer aandacht dan de vergeving van God.' Afbeelding: de vergevende vader (en de verloren zoon0, uit de Kijkbijbel.

‘In de kerk krijgt de schuld van de mens vaak meer aandacht dan de vergeving van God.’ Afbeelding: de vergevende vader (en de verloren zoon), uit de Kijkbijbel.

Verzoening en vergeving betekenen niet dat je vrienden wordt, of blijft samenwerken. Het kan een goede zaak zijn om te besluiten elkaar niet meer te ontmoeten. Dat vermindert de kans op herhaling. Wanneer Esau en Jacob zich met elkaar te verzoenen, gaan ze toch ieder naar een eigen weidegrond. Je kunt ook voorwaarden verbinden aan je aanbod van vergeving. Je kunt de dader vragen de materiële schade te herstellen of/en je te compenseren met een geldbedrag of anderszins.

Vergeven is een klein wonder. Dit geldt speciaal voor de vergeving zonder voorwaarden vooraf. Je kunt immers voorwaarden stellen voordat je vergeving schenkt, respectievelijk als dader moet je bepaalde voorwaarden vervullen voordat je vergeving ontvangt. Jezus schenkt vergeving zonder voorwaarden vooraf. Nadat Zacheüs vergeving heeft ontvangen, belooft hij compensatie te geven en de helft van zijn bezit aan de armen te geven. Later heeft de kerk toch weer allerlei voorwaarden ingevoerd: je moet eerst boete doen, wilde je zeker van de vergeving zijn. De menselijke schuld kreeg meer aandacht dan de viering van Gods onvoorwaardelijke vergeving.

Niemand kan je dwingen anderen hun schulden te vergeven. Maar als je niet vergeeft, zet je jezelf gevangen. Het leven wordt grauw en de kans is groot dat je verdwaalt in zelfbeklag en depressies. Je kunt beter bidden om de geestkracht van Jezus in de hoop te doen wat onmogelijk lijkt: vergeven.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *