Kwaad is goed dat tekortschiet

Deze baby werd zomer 2013 gevonden in Roermond. Klik op de foto voor het verhaal over de Australische baby die zeker vijf dagen in een rioolpijp lag.

Deze baby werd zomer 2013 gevonden in Roermond. Klik op de foto voor het verhaal over de Australische baby die zeker vijf dagen in een rioolpijp lag.

Het bericht uit Australië dat er daar een pasgeboren baby was gevonden in een buis roept veel emoties op. En verbijstering. Hoe kan een pasgeboren kind het zes dagen overleven en dan nog zo hard kunnen krijsen dat het gehoord wordt.

De levenskracht van mensen, vooral van kinderen, is indrukwekkend. Een week eerder werd ergens in ons land een pasgeboren kind in een container gevonden. Ook dit kind werd gered.

Deze levenskracht kan ertoe bijdragen het verschijnsel uit te leggen dat vele mensen ondanks alles blijven geloven dat de liefde het laatste woord zal hebben.

We kunnen er meestal niet goed tegen als een film of een boek slecht afloopt. Als de held ten onder gaat en niet opgewassen blijkt tegen zijn of haar vijanden, voelen we ons wat bekocht. Dit temeer als de held een ethische waarde vertegenwoordigt, daarvoor opkomt en bereid is zijn leven daarvoor in te zetten.

Met de ondergang van de held of heldin, lijkt die waarde evenzeer verloren te gaan. Het onrecht wint het van het goede. Dat kunnen we nog wel aanvaarden als we het gebeuren in een groter kader kunnen plaatsen, waar wel het recht zegeviert. Dan heeft het onrecht alleen maar op een deelgebied gewonnen en is er alle hoop dat uiteindelijk toch de rechtvaardige en het recht de overhand zullen hebben.

Het is van belang dat het goede het kwade overwint. Want als dit onzeker blijft, wordt ons leven zinloos. Er is geen richting meer te vinden, al wat je doet, gaat verloren. Je inzet voor anderen kan nog een enkeling hulp bieden, maar op het eind kan alles opgeslokt worden. Geweld wordt tegen geweld gesteld en het is het meest waarschijnlijke dat de sterkste, de slimste, de meest misdadige of psychisch gestoorde het wint.

Degene die meedogenloos is en geen enkele grens aanvaardt, zal de grootste kans hebben te winnen. Dat is een somber bericht voor allen die zich niet kunnen en willen identificeren met bewegingen zoals de Islamic State. Zij heeft verklaard niet geïnteresseerd te zijn in een gesprek.

In de Bijbel wordt God een rechtvaardige God genoemd. God garandeert dat er recht gedaan wordt. Het geloof in de verrijzenis is ontstaan omdat er mensen waren die werden doodgemarteld op grond van hun trouw aan het verbond met God. Die mensen moest recht gedaan worden.

Het is begrijpelijk dat velen hebben gedacht of nu nog denken dat het kwaad een zelfstandige macht was die voortdurend oorlog voert tegen de liefde, rechtvaardigheid, en goedheid. Het kwade kun je je voorstellen als een donkere wolk die licht en energie probeert weg te houden.

Er zijn bewegingen geweest die licht en duisternis tegenover hebben gesteld. De beweging van Zoroaster is de meest bekende. De christelijke traditie verwerpt dit dualisme. Het kwaad is geen eigen macht, maar is het ontbreken van het goede. Uit zichzelf heeft het kwade geen bestaansrecht, maar waar het goede tekort schiet is, ontstaat het kwaad.

Een auto kan een prachtige wagen zijn, maar omdat de versnelling kapot is, is het een slecht vervoermiddel. Kwaadaardige mensen kunnen rijk getalenteerd zijn, maar er ontbreekt iets, bijvoorbeeld de beheersing van zichzelf, zodat deze mens een spoor van verwoesting achter zich laat.

Het goede is altijd groter en sterker dan het kwade, dat alleen verschijnt als er een tekort is aan het goede. Maar het goede zal het laatste woord hebben. De levenskracht zal telkens krijsen tegen de dood en een advocaat zijn van wat rechtvaardig is.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *