Kerst vieren om messiaans te worden

Elke keer wanneer er een kaartje met de aankondiging van een geboorte in mijn bus valt, weet ik dat de wereld weer een beetje veranderd is.

DCF 1.0

Die verandering vindt niet plaats ver weg, ze raakt me persoonlijk, vooral als het nieuwe kind tot mijn familie of kring van vrienden en bekenden behoort. Binnen het tijdsbestek van enkele minuten verandert hun en mijn plaats in de wereld. Een vrouw wordt moeder, een man vader, ik zelf oom of oudoom, een nichtje wordt tante. Mijn ouders worden grootouders. Er komen nieuwe relaties tot stand, die het hele leven kunnen blijven bestaan. Ik verander niet in mijn eentje, anderen veranderen ook. Mijn verhouding tot mijn medemensen wordt een andere. Alles komt in beweging wanneer een kind geboren wordt.

We krijgen nieuwe verantwoordelijkheden.

Dat geldt allereerst voor de ouders, maar ook anderen krijgen een band met het kind en kunnen aangesproken worden op hun gedrag. Zelfs de maatschappij en de staat nemen bepaalde verantwoordelijkheden op zich. Ze kunnen de ouders uit hun ouderlijke macht ontzetten. Verder is er een grote vrijheid voor leden van de familie en kring van bekenden om zich meer of minder in te laten met het nieuwe kind. De baby verandert het patroon van relaties, geeft mensen een nieuwe rol, taak en plek.

Dit heeft niets te maken met romantiek of sentimentaliteit. Of je wilt of niet, je leven verandert door de geboorte van een kind. Voor sommige mensen heel weinig – misschien sturen ze een kaart of dragen ze slechts een vage herinnering met zich mee, voor anderen zet de komst van een nieuw mens het hele leven op zijn kop.

Kerstmis vieren is meer dan het feit gedenken dat Jezus geboren is rond het jaar 6 v. Chr. in – waarschijnlijk – Nazareth. Bethlehem, ‘Broodhuis’, is niet in de eerste plaats een geografische plek, het is in de Bijbel bovenal een theologische plek. Door Bethlehem, waar eens David werd geboren, op te voeren als de geboorteplek van Jezus, kan de Bijbellezer weten dat Jezus een messiaans mens is, iemand die op koninklijke wijze recht zal doen en aan ieder mens de gave schenkt te vergeven en vergeven te worden, kwijtschelding te geven en te ontvangen. Want wie vergeeft en kwijtscheldt, schept een nieuwe wereld.

De geboorte van Jezus verandert onze relaties. We krijgen een nieuwe plek in een wereld, die door zijn geboorte op zijn kop is gezet. De machtigen worden omlaag gehaald, de armen worden verheven. Wat zou je nog meer willen? We worden leerlingen, dienaars, volgelingen, vrienden, broeders en zusters, kinderen van God.

‘Kind van God’ klinkt ons kinderlijk, om niet te zeggen ‘kinderachtig’, in de oren. Maar hier is ‘kind’ de erfgenaam, de vertegenwoordiger, iemand die God tegenwoordig stelt op aarde. Zelfs als we niets hebben met Jezus van Nazareth, heeft zijn geboorte en zijn leven en sterven een nieuw patroon van relaties in het leven geroepen. Dat gebeurt bij elke geboorte, maar niet bij elke geboorte zo krachtig.

Op Kerstmis worden wij zelf door de viering van de geboorte van Jezus opnieuw geboren. We krijgen een nieuwe plek, een nieuwe rol, nieuwe verantwoordelijkheden. Door ons tot Jezus te verhouden, of liever hij tot ons, veranderen de relaties die wij met elkaar hebben. We blijven niet bij het kribje hangen maar hopen daadwerkelijk te worden zoals hij: messiaanse mensen.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *