Mens, speel nu koning der aarde

Voor zover ik weet waren voor de eerste keer in de geschiedenis alle staatshoofden en regeringsleiders van de wereld bijeen. Grote en kleine landen waren vertegenwoordigd. Parijs was veertien dagen de hoofdstad van de wereld.

De inzet was, en is, de toekomst van onze wereld. In sommige landen moeten nu al mensen geëvacueerd worden, omdat regen en overstromingen het hen onmogelijk maken te blijven wonen waar hun voorouders misschien eeuwenlang hebben geleefd, zich hebben gevoed, huizen en steden hebben gebouwd.

Dijk Ochten3

Dijk bij Ochten bij de bijna-overstromingen van 1995.

De Maldiven zullen bijna zeker onder water verdwijnen. Delen van Bangladesh staan al bijna constant onder water. Nederland is eveneens kandidaat voor een verdrinkingsdood. Familieleden van mij zijn van West-Friesland naar Apeldoorn verhuisd om het wassende water voor te zijn. Watermanagement heeft zijn grenzen.

Op een of andere manier deed de bijeenkomst mij aan het Tweede Vaticaans Concilie van de katholieke kerk denken: een indrukwekkende groep mensen, de meesten met veel macht, waarschijnlijk een minderheid democratisch gekozen, een overgroot aantal mannen.

Wat misschien bij mij nog het meest de gedachte aan het concilie opriep, is het vervolg. Eerst veel enthousiasme over de bereikte resultaten. Dat neemt snel af wanneer het er om gaat de besluiten in praktijk brengen.

De oude bureaucraten zijn op hun stoel blijven zitten en zorgen ervoor dat de macht blijft waar ze vóór de grote bijeenkomst was. Het concilie verdwijnt uit het gezicht. Er komen weinig nieuwe ambtenaren, maar de deelnemers aan het gezamenlijk beraad hebben vaak maar een kort termijn vooral degenen die democratisch gekozen zijn.

Ik vraag me af wat er zal overblijven van de overeenkomst in Parijs. Nu is iedereen tevreden en zelfs vol geestdrift. Maar thuis gekomen, vragen andere problemen de aandacht van politici en het publiek. Wat gebeurt er als je als land niet ingaat op de eisen van het verdrag? De regels die afgesproken zijn zullen door vlijmscherpe advocaten worden ontleed en van hun kracht ontdaan. Diplomaten zullen proberen een en ander te stellen tegenover de schijnbare eenheid van denken, gaten te schieten in zorgvuldig geformuleerde teksten. Er zullen altijd boeven zijn die slechts uit zijn op eigen gewin.

Hoogwater1995

Hopelijk hoef ik niet zo somber te zijn. Misschien staan de grauwe lucht en het stijgen van de temperatuur als een boog aan de hemel, een blijvend teken voor ieder te zien. [Gen. 9, 12-17] Industriëlen, bankiers, werknemers kunnen hun beleid gaan afstemmen op de druk die dat teken op hen uitoefent. Al is het maar om eigen lijfsbehoud kunnen ze besluiten hun beleid om te gooien en alleen klimaatvriendelijke processen op te starten en producten te maken die geen fossiele brandstoffen nodig hebben.

Vorige eeuw is er nogal wat kritiek geuit op de christelijke traditie die volgens de critici de mens tot koning maakt van de wereld, tot iemand die in vrijheid kan beslissen wat te doen met deze wereld. Alleen al dat hij beschouwd wordt als het hoogtepunt van de evolutie, maakt hem tot een gevaar. Zijn de bacteriën niet een veel hogere vorm van leven? Zij kunnen soms temperaturen verdragen waarin een mens onmiddellijk zou vergaan. Mensen bestaan voor een groot gedeelte uit bacteriën; zonder hen kan een mens niet leven.

Deze kritiek hoor ik niet meer. De klimaatcrisis is grotendeels ontstaan door het gedrag van mensen. De mens is de enige die deze crisis kan bezweren. Je moet als mens nu koning van de aarde spelen. Je moet je verantwoordelijkheid nemen en weten op het hoogste punt te staan van de ladder van het leven. Je verstaat de tekenen van de tijd.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *