Bibliografie André Lascaris o.p.

Het valt niet mee om een bibliografie te maken van André Lascaris o.p. (1939-2017). Hij schreef een beperkt aantal boeken, maar een haast ontelbaar aantal artikelen, beschouwingen, columns, preken en andere bijdragen.

Zo ver zijn we gekomen, bij zijn de herdenking van zijn werk, inspiratie en vriendschap op 9 januari 2018 in het klooster van Huissen, een half jaar na zijn dood op 6 juli 2017.

Onderstaand pdf bevat de complete bibliografie van 1968 tot 1 januari 2000, 331 titels. Daaronder staan de boeken vernoemd, en vervolgens de artikelen in boeken en artikelen van 2007-2017.

Helemaal onderaan staan alle artikelen die op deze website zijn verschenen.

Naar de gegevens van de artikelen van 2000-2006 zijn we nog op zoek. Mist u iets? Ziet u een fout? Stuur een e-mail aan de redactie.

Geraadpleegde bronnen: KB, archief Nederlandse dominicanen, jaarverslagen DSTS 2007-2016.

Klik hier voor de bibliografie van André Lascaris van 1968 tot 1 januari 2000

Boeken

Neem nu eens het woord… Gooi & Sticht 1981.

De tweede mijl : wegtrekken uit conflicten. Gooi & Sticht 1982.

Advocaat van de zondebok: het werk van René Girard en het evangelie van Jezus. Gooi & Sticht 1987.

Uitzicht voor een oude wereld: West-Europa op een keerpunt. Kok Agora 1987.

Het soevereine slachtoffer: een theologisch essay over geweld en onderdrukking. Ten Have 1993.

Meer dan ikzelf : onbevangen kijken naar wat christenen geloven. Ten Have 1996

Neem uw verleden op : over vergelding en vergeving. Ten Have 1999

Medewerking aan boeken

Nabootsing: in discussie over René Girard. Red. André Lascaris en Hans Weigand. Kok Agora 1992.

Zij en wij, kiemen van geweld: gedachten van René Girard. Met bijdragen van André Lascaris e.a.. Boekencentrum 1994.

Scherven brengen geluk : identiteit en geloven in een wereld van verschillen. Red. André Lascaris, Leo Oosterveen, Ad Willems. DSTS-Cahier 1996

Bouwen met los zand: theologische reflecties op verschil en verbondenheid. Red. Manuela Kalsky, André Lascaris, Leo Oosterveen. DSTS-Cahier 1997.

Breuken en bruggen. Jan Hendriks, André Lascaris & Hans-Georg Ziebertz (red.). Waanders 1997.

Langs de kramen van het geluk : heil zoeken in deze tijd. red. André Lascaris, Barbara Leijnse, Leo Oosterveen. DSTS-Cahier 2000

Kerk en Ambt. Onderweg naar een kerk met toekomst. Met J. Nieuwenhuis, H. Salemans en A. Willems, vanuit het bestuur van de Nederlandse dominicanen, Valkhof Pers 2007.

Zoals immers het lichaam één is: de inspiratie van Paulus, in: Als ik W!J word. Nieuwe vormen van verbondenheid, J. Bekkenkamp, J. Verheijen (red.), Parthenon 2010.

David. Herinneringen van priester-politicus David van Ooijen, als mede-redacteur, Valkhof Pers 2010.

Rond de crisis: reflecties vanuit de Girard Studiekring. Michael Elias, André Lascaris (red.), Parthenon 2011.

Ongewone gesprekken met de naaste. Het verhaal van de Dominicaanse gemeenschap, in: Onszelf voorbij. Over de grenzen van verbondenheid, Parthenon 2011.

Living Together without Fear. A Challenge to Dutch Society, in: Manuela Kalsky, Peter Nissen (Eds.), A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures, LIT Verlag 2012.

Schillebeeckx in the age of “The Immanent Framework”, in: Th. Eggensperger, U. Engel, A.F. Mendez Montoya Hg./eds, Edward Schillebeeckx. Impulse für Theologien/Impetus Towards Theologies, Matthias Grünewald Verlag 2012.

Het ongenoegen over de ‘transsubstantiatie’: hoe Oosterse theologen spreken over de eucharistie. In: Zijn lichaam worden: de plaats van de Eucharistie in het religieuze leven. Charles Casper, Ad Leys, Petra Versnel-Mergaerts (red), Berne Heeswijk 2013.

New Creation Metaphors? Mimesis and Difference, Creation and Ecology, in: Vern Neufeld Redekop, Thomas Ryba (Eds.), René Girard and Creative Mimesis, Lanham, Maryland: Lexington Books 2014, 233-245.

De late regen: ervaren gelovigen kijken terug en vooruit. Samenstelling Reinier Sonneveld; foto’s en interviews: Michael Galiart. Buijten & Schipperheijn Motief 2014.

De tegenwoordigheid van Jezus in: Charles Caspers, Ad Leys, Petra Versnel-Mergaerts (red.), Zijn Lichaam Worden. Leven uit de rijkdom van de eucharistie, Heeswijk: Berne Media 2013, 53-59.

Plaatsen van bezield verband. Gemeenschappen in de marge van de officiële kerk in: Manuela Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen, Almere: Parthenon 2013, 289-306.

Gepubliceerde lezingen

Afscheid van het Concilie? Lezing Mariënburgvereniging 2008

Geloven na de moderne tijd : wie de weg kiest naar het nog onbekende is kwetsbaar. Brochure Mariënburgvereniging 2007

De gelovige in het grensgebied: lezing uitgesproken op de jaarvergadering van de Mariënburgvereniging, 22 april 2006

Artikelen

2007

 • Towards a Church without the Eucharist? Dutch Catholics looking at the future, in: Doctrine and Life 57 (2007) 3, 46-60.
 • Roofvogel Nietzsche versus het Lam Jezus, in: Contextuele Berichten 12 (2007) 1,   8-10.
 • Geen behoefte aan oorlogsmoraal, in: NRC-Handelsblad, 4 juli 2007, Opinie, 6.
 • Dominicanen in de kerk. Een kritisch correctief / Dominikaner in der Kirche. Ein kritisches Korrektiv, in: Th. Eggensperger, U. Engel, L. Oosterveen (red.), Kirche in Bewegung, Münster 2007, 89-100.
 • Een leerling verraadt zijn meester, in: Schrift 39 (2007) 4, 129-132.
 • De strijd beu. Protestanten en katholieken in Noord-Ierland, in: Volzin, 17 september 2007, 10-13.
 • To serve and to celebrate, in: The Tablet, 21 september 2007, 8-9.
 • Veilig ruzie maken, in: Open Deur 31 (2007) 10, 6-7.
 • Vrijzinnigheid op weg op te gaan in “algemene” religiositeit?, in: Civis Mundi 46 (2007), 169-173.
 • Wordt Europa weer ontvoerd?, op: rk-kerkplein.org.
 • Bewust onevenwichtig, eenzijdig pro-Palestijns en pro-Israël op: rk-kerkplein.org.

Op www.reliflex.nl, DSTS-project:

 • Meeliften (5/3)
 • Verlangen naar gerechtigheid (12/3)
 • De bijbel over begeren (12/3)
 • Barmhartigheid maakt geschiedenis (19/3)
 • Latijnse sutra’s (26/3)
 • Er komt een boodschapper voorbij (1/5)
 • Schaf de heilige plaatsen af (8/5)
 • Er is geen weg naar de wereldvrede (12/6)
 • Dominicaans habijt (30/7)
 • Taboe (6/8)
 • Karma en mimese (13/8)
 • Mimese en karma (20/8)
 • Karma, vergelding, straf (27/8)
 • Einde van karma (3/9)
 • Moeten we devoter worden? (19/11)
 • Op lemen voeten (26/11)

2008 

 • Het Janus-gezicht van religies’, in: Tussenruimte 1 (2008) 2, 43-49.
 • ‘Religion and Evil from the Perspective of Mimetic Theory’, in: Coping with Evil in Religion and Culture. Case Studies (N. van Doorn-Halder and L. Minnema eds), 187–199.
 • Door macht gekneveld’, in: Tijdschrift voor Geloof Onderweg 126 (2008), 13-15.

Op www.reliflex.nl, DSTS-project:

 • Een bijbelse geschiedenis (14/1)
 • Genieten van de verschillen (28/1)
 • Alles is genade (11/2)
 • Mystici en interreligieus geweld (25/2)
 • Met kinderstapjes op kousenvoeten (10/3)
 • Wie leeft voor ons? (25/3)
 • Duurzaam is een wereld zonder paleizen (7/4)
 • Vredeswerk en zorg voor het milieu zijn broer en zus (14/4)
 • Economische groei: een nieuwkomer (21/4)
 • Ik ben mijn verhaal (6/5)
 • Het wankele geld (19/5)
 • Jongeren in meditatie (2/6)
 • Mijn muziek (16/6)

Op www.nieuwwij.nl (DSTS-project)

 • Van angst via vrees naar vrijheid (3/4)
 • Is er iets beters dan respect? (8/12)

2009

 • Een oproep tot leven. In: Kerugma 52 (2008-2009) 62-68
 • Healing Europe. In: Bulletin ET, 19 (2008) 56-61 (verscheen in 2009)
 • Dragers van God. In: Kerugma 53 (2009-2010) 52-58

Op nieuwwij.nl

 • Wat is er gewoner dan eten?, 3 februari.
 • Van angst via vrees naar vrijheid, 1 april.
 • Geen hoop zonder belofte, 4 mei.
 • Weg met de familie, 2 juni.
 • De mens is een reizend wezen, 1 juli.
 • Waarom wij voor elkaar zorgen, 21 augustus.
 • Ben je een leider in de kerk? Geniet ervan, 19 oktober.
 • Bloeien, 2 november.
 • Loterijen hebben religieuze wortels, 1 december.

2010

 • Kerk moet slachtoffer en dader bijeen brengen, in: Trouw, 2 april 2009, 19.
 • Het stro voorbij, in Vieren 1 (2010).

Op nieuwwij.nl

 • Een nieuw jaar – een nieuw wij?, 4 januari.
 • Lichtvoetige generaties, 1 februari.
 • Leren kiezen, 3 maart.
 • Traditie of restauratie?, 6 april.
 • Welk woord is meer misbruikt dan vrijheid?, 3 mei.
 • Uitgekozen, 1 juni.
 • Oranje-wij, 27 juni.
 • Liefde, 5 juli.
 • Zonder naam vaart niemand wel, 31 juli.
 • Jij bent een wij, 1 september.
 • Een nieuwe magister, 8 september.
 • Meer dan en woordenspel?, 13 oktober .
 • Een paar dagen vreemdeling zijn, 13 oktober.
 • Is er een medicijn tegen eenzaamheid?, 1 november.
 • Kunst, kunstig, gekunsteld, 1 december.

2011

 • Ieder mens is een meerling, in: Contextuele Berichten 16 (2011) zomer, 9-11.
 • Muren vallen, in: Open Deur 77 (2011) 4, 2-3.
 • Onkruid, in: Kerugma 54 (2010-2011) 3, 70-76.

Op nieuwwij.nl

 • Chinezen van Europa, 3 januari
 • Zonder vertrouwen vaart niemand wel, 3 februari
 • Gezag, bestaat dat nog?, 1 maart
 • Populisme is een ideologie geworden, 4 april
 • Veelkleurig grijs, 3 mei
 • Twee soorten leegte, 6 juni
 • Massa, 1 augustus
 • Vrede in soorten, 5 september
 • Openheid en kwetsbaarheid, 3 oktober
 • Van verschillen houden, 1 november

2012

 • Op vleugels van vrede. Over oplossingen en regelingen, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68 (2012) 4, 75-83.
 • Goede herders in onze crisis, in: Kerugma 55 (2011-2012) 3, 83-88.
 • Schillebeeckx leerstoel aan de VU, in: Bulletin van de Nederlandse Dominicanen 47, november 2012.

Op nieuwwij.nl

 • Het is niets bijzonders in een crisis te zijn, 2 januari
 • Aan het lijntje houden, 6 februari
 • Wat kom jij in de wereld doen?, 5 maart
 • Kwaad worden lijkt een kwaad te zijn 2 april
 • Wat geeft iets waarde? , 1 mei
 • Wie trouwen er?, 2 juli
 • Kiezen is moeilijk, 3 september
 • Inspiratie komt van anderen 1 oktober
 • Ten Paradijze, 5 november
 • Verlicht, 3 december

2013

 • Onze herder is een Lam, in: Kerugma 56 (2012-2013), 83-88.
 • Een andere kijk op mensen, in: Kerugma 57 (2013-2014), 15-20.
 • David van Ooijen O.P. (1939-2008), in: Wort und Antwort 54 (2013), 80-82.
 • In memoriam bisschop Bluyssen, in: Nieuwsbrief Dominicaans Nederland, 27 augustus.
 • Weet hebben van gouden kalveren in: Geloven Onderweg 131(2013), 15-17.

Op nieuwwij.nl

 • Misschien wordt de voordeur een museumstuk, 2 januari
 • Communicatieve vetzucht, 6 februari
 • Leren leven, 4 maart
 • Tolerantie is een koude deugd, 2 april
 • Zorg zou een winstpost moeten zijn, 2 mei
 • Zowel kunst als religie maken de aarde minder plat, 3 juni
 • Lachen is een serieuze zaak, 26 augustus
 • Vormt het DSTS een wij?, 3 september
 • Participeren, 4 oktober
 • Zwarte Piet als discriminatie is gezeur, 5 november
 • Leve de verschillen, 9 december

2014

 • De pestkoppen verschalken, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 70 (3), 83-92.
 • Waarom verkondigen via internet?, in: Dominicaans Leven 71 (2014) 7.
 • In de herfst van mijn leven, in: Volzin, november 2014, 38-39.
 • Elke dag een jubeldag, in: Geloven Onderweg, 131 (2013-2014) winter, 16-29.
 • Een kerk in dienstbaarheid, in: Geloven Onderweg, 132 (2014) najaar, 18-20.

Op nieuwwij.nl

meerdanikzelf.nl

Deze website ging van start op 6 januari (epifanie) 2011. De eerste jaren werden er door de redacteur (Arjan Broers) licht bewerkte stukken gepubliceerd uit het gelijknamige boek, dat verschenen was in 1996 en een herdruk had beleefd. De bedoeling was om ‘onbevangen te kijken naar wat christenen geloven’. Na een jaar of twee schreef André zelf een- of tweewekelijks nieuwe stukken, tot kort voor zijn dood op 6 juli 2017.

2012

 • Respect is een mager woord, 6 juni.
 • Vergeestelijking?, 13 juni.
 • Waardig communiceren, 20 juni
 • Het hart van de eucharistie, 27 juni
 • De vrijheid om te vergeven, 4 juli.
 • Over vrijheid, liefde en lichaam, 11 juli
 • De hemel versplinterd, 25 juli
 • Drie nieten – over bezit, macht en seks, 1 augustus
 • Concurrerende goden , 8 augustus
 • Rijk zijn is een relatie, 29 augustus
 • Goddelijk geld, 5 september
 • Zweven of een nomos hebben,11september
 • Mensen bloeien dankzij crises, 19 september
 • Liever een vrij mens dan een exorcist, 26 september
 • Mijn uitvaart gaat niet over mij 3 oktober
 • God bovenaan of een van ons, 10 oktober
 • Meer dan ooit zijn we sprakeloos, 17 oktober
 • Scheiden is goed voor het visioen van de vrede, 24 oktober
 • Verdwijnt de mens uit beeld?, 31 oktober
 • Verwacht niet alles van het leven, 7 november
 • Een spook dat crisis heet, 14 november
 • Jezus paradoxen, 21 november
 • Leven vanuit een paradox, 28 november
 • Sporen van Gods geinigheid, 5 december
 • Een gouden tijd, 12 december
 • Menswording – helemaal aanwezig zijn, 18 december
 • God is zo loyaal als een kind, 25 december

2013

 • Leven in een nieuw jaar, 2 januari
 • De ster, geen verleden maar toekomst, 9 januari
 • Dopen met groene vingers, 16 januari
 • Als er maar wijn gedronken wordt, 22 januari
 • Het verleden biedt geen onderdak, 30 januari
 • Koning bij de gratie Gods, 6 februari
 • Het belangrijkste besluit van Benedictus, 13 februari
 • God gelooft in jou Dat is je kompas, 20 februari
 • Geweld zit in al onze bouwstenen, 27 februari
 • Gedachten bij de pauskeuze, 6 maart
 • De kerk heeft vage en open grenzen, 13 maart
 • Een programma voor een paus, 20 maart
 • Vragen bij veelgodendom, 27 maart
 • Pasen: over vergeving en belofte, 10 april
 • Hoe tot geloof te komen, 17 april
 • Alle beelden verwerpen, toch geloven, 17 april
 • Ben ik mijn lichaam?, 24 april
 • Niet om weg te gooien, 1 mei
 • Feestjes en feesten, 8 mei
 • Weg met de angst voor de vrijheid, 16 mei
 • De veelkleurigheid van God, 22 mei
 • De conclusie: God is liefde, 29 mei
 • Afwezig vanuit de liefde, 5 juni
 • God na God, 12 juni
 • Gods asymmetrische liefde, 17 juni
 • God bevrijdt uit dwang, 26 juni
 • Grond voor publieke liefde, 3 juli
 • De liefde wil geen offer, 17 juli
 • Tegen eenvormigheid, 31 juli
 • Goedkope vergeving, 9 augustus
 • Vreemden werden naasten, 14 augustus
 • De kille God van Carel ter Linden, 21 augustus
 • De religie van het individualisme, 28 augustus
 • De handen van God, 4 september
 • Vegetarische tijgers gevraagd, 11 september
 • God is niet onveranderlijk, maar trouw, 18 september
 • Vrede in soorten en maten, 25 september
 • Scheppen is hier en nu, 3 oktober
 • God ziet alles, 9 oktober
 • In God is geen geweld, 16 oktober
 • God toornt, 23 oktober
 • Waarom ik zo moe word van Lenoir, 30 oktober
 • Geloven in God blijft een beslissing, 6 november
 • Leef ontspannen! Alles is genade, 13 november
 • Zonder vergeving kunnen we niet, 20 november
 • Wie kan vergeven?, 27 november
 • Een katholieke hervorming, 4 december
 • Dat zou ik nóóit doen…, 11 december
 • Doe wat onmogelijk is: Vergeef, 18 december
 • Kerstmis is ook onze geboortedag, 25 december

2014

2015

2016

2017

*

André Lascaris stierf op 6 juli 2017, 77 jaar oud, aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson.

Op 30 juni schreef hij de redacteur van meerdanikzelf dat typen niet meer ging.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *