Author Archives: Arjan Broers

Rechtvaardigheid vraagt nieuwe wegen

Het was min of meer toeval dat ik het bericht las in de krant en zag op de TV. De overheid gaat niet meer verder met het organiseren van gesprekken tussen criminelen en slachtoffers, omdat er te weinig geld voor … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Religie tussen waarheid en wijsheid

Op 30 oktober overhandigde de voorzitter van Amsterdam University Press in Huissen het eerste exemplaar van het boek Tussen waarheid en wijsheid aan de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen. Deze laatste had een mooie redevoering, die echter niet sterk verbonden … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Voltooid leven is deel van het leven

De aankondiging van de huidige regering een wetsvoorstel in te dienen dat het mogelijk moet maken om zonder allerlei problemen het eigen leven te nemen, op grond van de overtuiging dat het leven voltooid is, roept veel discussie op. Veel … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Autonomie: een te romantische waarde

Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat de regering zo snel na het rapport Voltooid Leven van de commissie Paul Schnabel een voorstel zou gaan doen om het mogelijk te maken zichzelf te doden of daarbij te assisteren op grond … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Inquisitie: zoeken naar waarheid

De inquisitie is voor een deel een rationeel gebeuren, zij het met haar eigen mythen. Maar ze ontstond in dezelfde dertiende eeuw als de universiteit, wat ook een nieuwe manier was om te zoeken naar waarheid. Inquisitie betekende in de dertiende eeuw … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Kerk

Politici zijn zondebokken

Vredesweek… Alzheimerdag… Pesten… Prinsjesdag… De Algemene Beschouwingen… Burendag… Iedereen schijnt met het aanbreken van de herfst een nieuw begin te willen maken en hoopt aandacht te trekken voor een belangrijke zaak, voor iets dat hem of haar ter harte gaat. Zo … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Vrede verbindt. Vijandschap ook

‘Vrede verbindt’ is het motto van de vredesweek van dit jaar (17-25 september). Het accent valt daarbij op Syrië en op de vele vluchtelingen. Het aantal vluchtelingen groeit en groeit. Afschuwelijk geweld vindt niet alleen plaats in islamitische landen, een … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Wat iets tot spel maakt, is de handicap

Anderhalve week na het sluiten van de Olympische spelen werden in Rio de Paralympische spelen geopend. Deze spelen voor en door gehandicapten trekken de laatste jaren meer belangstellenden. Niet hoofdzakelijk gebaseerd op medelijden, maar uit belangstelling voor de sport. Vier … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Leiden met invloed of met macht?

Een van mijn kennissen is bezig een proefschrift te schrijven over Aung San Suu Kyi . Wat inspireert haar? Hoe geeft ze daaraan concreet vorm? Aung San Suu Kyi heeft na jaren van huisarrest de generaals die vele jaren Birma … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Verliezen: einde van zinvol bestaan?

Wat een verdriet, wat een gejammer. De Olympische spelen zijn vol van uitbundige vreugde, maar het verdriet van de vele verliezers overstemt het gejuich van de enkele winnaar. Vooral het gejammer van de Nederlandse judoka’s kwam boven alles uit. Ze … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag