Author Archives: Andre

Jezus: ontmoeting in verhalen

De verhalen van en over Jezus blijven ons aanspreken, want ze vertellen hoe mensen met elkaar en hoe God met mensen omgaat. De verhalen van Jezus zijn gelijkenissen (parabels), die met beelden de menselijke situatie tekenen. Een van de bekendste … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Het kwaad straft zichzelf

Bij het lezen van de Bijbel is het belangrijk te weten dat de ge­dachte van een straf of een oordeel dat van buiten komt, niet of nauwelijks­ aanwezig is. Gerechtigheid, straf en eer liggen in de daden van de mens … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Over verrijzenis (1)

Een aantal jaren geleden kwam ik kort voor Pasen op een autotochtje met een bevriend echt­paar door Rippon, Engeland, heen. We bezochten de mid­del­eeuwse kathedraal, die al uit de verte oprees. In deze kerk bleek een kleine crypte te zijn, … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Woorden veranderen. Over Bijbellezen (2)

Ook woorden gaan voorbij. Dat beseffen we in onze snelle, zich voortdurend veranderende wereld beter dan vroeger. In een tamelijk onbe­weeglijke maatschappij kun je het idee hebben dat woorden onveran­derlijk zijn. Maar wij weten dat de betekenis van bestaande woorden … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Bijbel

Overgeleverd aan jezelf. Over lijden

Ik schrijf het volgende aarzelend en met grote bescheidenheid. In onze maat­schap­pij wordt lijden vooral in verband gebracht met ziekte. Gezond­heid is een centrale waarde in onze maatschappij. Maar het ver­lies van je partner, een kind, je huis, je werk … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Woorden veranderen. Over Bijbellezen (1)

Er zijn manieren van Bijbellezen die ik als verouderd beschouw. Eén manier is om de gelovige voorstellingen die je in je hoofd hebt, terug te lezen in de Bijbel. Je gelooft bijvoorbeeld dat Jezus een offer was, dat gebracht werd … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Bijbel

Vergeven, aanvaarden – en loslaten

Het hoogtepunt van christelijk leven is mijns inziens de kracht anderen onvoorwaardelijk te vergeven en te aanvaarden. Deze kracht opent ons voor anderen en geeft vrijheid aan degene die deze kracht in zich voelt. Anderen vergeven en aanvaarden bete­kent tegelijk … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag

De tragiek van Rome

Het is tragisch dat de centrale leiding van de katholieke kerk ook de soeverein is van een staat, het Vaticaan, hoe klein deze ook is. De kerk staat altijd een beetje haaks op de maatschappij. Maar in de loop van … Lees verder

8 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Wat weten we eigenlijk over Jezus (3)?

Jezus werd waarschijnlijk geboren in het jaar 6 of 7 vóór de chris­te­lij­ke jaartelling. (Er werd ooit een vergis­sing gemaakt met tellen, want het was de bedoeling dat de christelijke jaartel­ling zou beginnen met zijn geboor­te.) De datum van zijn … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Wordt er wel gevierd?

Iemand die zomaar een kerkelijke viering meemaakt, kan haar weinig feestelijk en zelfs saai vinden. Misschien omdat het voor haar of hem onbegrijpe­lijk is. Maar er kunnen ook andere redenen zijn, bijvoorbeeld omdat er maar een klein groepje mensen bij … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten