Category Archives: Vieringen en sacramenten

Einde van de plechtigheid

De ‘plechtigheden’ van kerstmis zijn weer achter de rug. Het woord ‘plechtigheid’ gebruiken we niet zo vaak meer. Bij mij roept het allerlei herinneringen op van de tijd van voor de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Zo had … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Goedkope vergeving

In een folder van een centrum voor bezinning, bezieling en beweging las ik een aankondiging van een cursus over ‘de bevrijding van vergeving’. De cursus duurt nog geen twee dagen. De tekst zegt: ‘Vergeving gaat over jezelf en niet over … Lees verder

9 Comments

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Feestjes en feesten

Op een van de Kerst- en Nieuwjaarskaarten die ik kreeg stond: ‘Moge 2013 een jaar worden van feestjes en plezier’. Ik vond het geen feest om deze kaart te ontvangen. Allereerst wegens het gebruik van het meervoud en verkleinwoord bij … Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Feestjes en feesten

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Dopen met groene vingers

Ik ben een paar keer, min of meer bij toeval, bij een doop geweest in de Kerk van Ierland – dat is de Anglicaanse kerk in Ierland. Hoewel het veel kan regenen in Ierland en je dus zou verwachten dat … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Vergeving vieren (2)

De ‘viering van vergeving’ of ‘biecht’ (belijdenis) bevrijdt ons uit onze geschiedenis van onrecht en is als daarmee een vernieuwing van de doop. We horen er voor het eerst over aan het einde van de tweede eeuw. Oor­spronke­lijk was deze … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Vergeving vieren (1)

Onrecht dat we een ander aandoen, raakt niet alleen hem of haar. Iedereen is door middel van onzichtbare maar o zo werke­lijke draden verbonden met ande­ren, met heel de mens­heid en de aarde. Maar onze maatschappij is anoniem en vergeeft … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Doop en vormsel: de viering

Vanaf het begin is het zich keren tot Jezus gevierd en uitgedrukt in de onderdompeling in water (de doop of het doopsel) en het leggen van de hand op het hoofd van de nieuweling (vorm­sel). De dopelin­gen (ze worden in … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Liturgie: het centrum en de vormen

De komende weken, de laatste van deze website, besteed ik aandacht aan de vieringen en sacramenten in de katholieke kerk. In elke liturgische viering wordt de aanwezigheid ge­vierd van God en van Jezus, de verreze­ne. Deze aanwe­zig­heid is niet gebonden … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Ziekenzalving: een verarmd gebruik

Deze viering begint met uit de Bijbel te lezen, dan volgen een of meerdere gebe­den, de voorganger zalft hoofd en handen van de zieke met olie en kan de andere aanwezigen vragen dit ook te doen. Deze olie is daarvoor … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Vieringen, sacramenten, liturgie

De katholieke traditie is (naast de oosters-orthodoxe), de meest feestelijke van de christelijke tradities. In de loop van de geschiedenis hebben zich in de katholieke en oosters-orthodoxe kerken zeven vierin­gen uitge­kristalli­seerd die een bijzonder ge­wicht hebben gekre­gen. Dit zijn het … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten