Tag Archives: Bevrijding

Spiritueel leven, een bijzonder lichaam

Boeken over spiritualiteit en boeken die gepresenteerd worden als spirituele teksten zijn er in overvloed. Sommige hebben een bescheiden toon, andere verklaren de weg naar de toekomst te zijn, weer andere leggen ons allerlei gedragsregels op. Voorstanders zeggen terug te … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Het ambigue teken van het kruis

Op 14 september wordt in de katholieke liturgie het feest van Kruisverheffing gevierd. Het feest is zo belangrijk dat de gewone zondagsliturgie daarvoor moet wijken. Voor kloosterlingen had dit feest vroeger een bijzondere lading: het markeerde het begin van de … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Over oordeel en laatste oordeel

Zoals bij ieder goed verteld verhaal of film de stukjes op het einde bij elkaar komen, zo gebeurt dit ook bij de mens. In de ervaring van ons eigen leven blijven er echter losse eindjes over, omdat we het niet … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Vergeving vieren (1)

Onrecht dat we een ander aandoen, raakt niet alleen hem of haar. Iedereen is door middel van onzichtbare maar o zo werke­lijke draden verbonden met ande­ren, met heel de mens­heid en de aarde. Maar onze maatschappij is anoniem en vergeeft … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Gezichten ontwaren in onze systemen

In de loop van deze geschiedenis hebben we allerlei instellin­gen uitgevonden om het kwaad te beheersen: de staat, de rechtbank, de economische markt. Maar zij keren het kwade getij door zelf te dreigen met geweld of dat metterdaad uit te … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Gevolgen van de verrijzenis (2)

Het vertrouwen dat Jezus door zijn dood heen bij God is, heeft gevolgen voor degenen die dit vertrouwen delen. Dat valt ons na bijna 2000 jaar christendom niet zo op, maar in het leven van de eerste christenen waren ze … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Vergeven, aanvaarden – en loslaten

Het hoogtepunt van christelijk leven is mijns inziens de kracht anderen onvoorwaardelijk te vergeven en te aanvaarden. Deze kracht opent ons voor anderen en geeft vrijheid aan degene die deze kracht in zich voelt. Anderen vergeven en aanvaarden bete­kent tegelijk … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Bidden: open durven staan

’s Avonds in bed schijnt voor jong en oud de aangewezen tijd en plek te zijn om te bidden. De dag is voorbij. De volgende dag is nog even weg. Je kunt niets meer veranderen aan de dag die voor­bij … Lees verder

4 Comments

Opgeslagen onder Bidden

Geloof is geen systeem

‘God’ is geen soortnaam, maar een eigennaam. Daarom schrijven we dit woord met een hoofdletter. God is in de christelijke traditie een ‘tegenover’. God is aanspreekbaar; je kunt je tot God richten. Het hart van het geloof is het vertrouwen … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder God

Jezus bevrijdt. Wat betekent dat?

Jezus is ‘de Christus (de messias), de Zoon van de levende God’ (Matteüs 16:16). Jezus bevrijdt. Wat betekent dat? Iedere christen zal daarop een eigen antwoord formuleren. Ik probeer hier het mijne te geven. Ik besef bij andere mensen in … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag, Jezus, de Christus