Tag Archives: Eucharistie

Als barmhartigheid leidend wordt…

Haastig liep ik door de binnenstad van Amsterdam samen met een katholiek theoloog naar een vergadering in de Rode Hoed. We waren nog niet binnen of de protestante voorzitter riep naar ons: ‘Hebben jullie de nieuwe encycliek van de paus … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Kerk

Het hart van de Eucharistie

Onlangs kwam ik een bejaarde priester tegen die op een zondag naar het jaargetijde van zijn overleden zus was gegaan. Hij ging niet zelf voor. Een pastoraal werker leidde de dienst: er was geen consecratie, wel een communiegang. Toen ik … Lees verder

5 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Waardig communiceren?

Bij gelegenheid van het vieren van Sacramentsdag hebben de Nederlandse bisschoppen op 10 juni een brief gepubliceerd over ‘waardig communiceren’. De brief is zoals men mag verwachten, traditioneel van inhoud. De bisschoppen wijzen erop dat een Eucharistieviering niet gebruikt mag … Lees verder

9 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Kern van katholieke veelheid

De christelijke traditie zet ons op het spoor van de navolging van Jezus. Geen letterlijke navolging – die is onmogelijk – maar leven vanuit dezelfde Adem die Jezus dreef. Wijzelf zijn het nu die het gezicht van God in deze … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Kerk

Waarom is een voorganger nodig?

(vervolg van vorige week) Het voorgangerschap is er om verschillende redenen. Ik noem er drie. Ten eerste is een voorganger aanspreekbaar en ook de vierende gemeenschap is in hem of haar aanspreekbaar. Het voorgangerschap verschaft helderheid over wie verantwoordelijk is. … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Hoe wordt iemand voorganger?

Christenen zoeken iemand in hun midden, die naar hen naar hun aanvoelen leiding kan geven. Zij vragen voorgangers van andere christelijke gemeenschappen of zij met deze keuze instemmen. Als dit laatste gebeurt, is deze man of vrouw voorganger. Iemand kan … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Onenigheid over voorgangerschap

De leiders van de Her­vorming in de zestiende eeuw probeerden terug te keren naar de praktijk van de vroegste kerk. Dat was niet echt mogelijk, omdat er toen niet één vorm was. Sindsdien is er onenigheid tussen de kerken over … Lees verder

7 Comments

Opgeslagen onder Kerk

De viering van de eucharistie

De viering van de eucharistie begint met een woord­dienst. Deze bestaat uit een welkom, een gebed, voorafgegaan door een stilte, twee of drie lezingen, afgewis­seld met een psalm als tussenzang, vaak een preek. In de offi­ciële liturgie begint elke viering … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Wordt er wel gevierd?

Iemand die zomaar een kerkelijke viering meemaakt, kan haar weinig feestelijk en zelfs saai vinden. Misschien omdat het voor haar of hem onbegrijpe­lijk is. Maar er kunnen ook andere redenen zijn, bijvoorbeeld omdat er maar een klein groepje mensen bij … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Een maaltijd vol betekenis

Brood en een beker met wijn op een gedekte tafel. Brood dat gebroken wordt en rondge­deeld. Een beker die rondgaat of door een van de aanwezigen aan de anderen gereikt wordt. Er wordt bij gezegd: ‘het lichaam van Christus’, ‘het … Lees verder

8 Comments

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten