Tag Archives: Geloof

De taal van gelovigen

Ieder gezin heeft zijn eigen gewoonten, grappen, taal. Als je van buiten komt, moet je daar altijd wat aan wennen. Dat geldt evenzeer van scholen, bedrijven, clubs, kerken. Film, romans en muziek hebben een taal die je moet leren verstaan. … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Geloof is geen systeem

‘God’ is geen soortnaam, maar een eigennaam. Daarom schrijven we dit woord met een hoofdletter. God is in de christelijke traditie een ‘tegenover’. God is aanspreekbaar; je kunt je tot God richten. Het hart van het geloof is het vertrouwen … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder God

Wat is geloven?

De christelijke levenswijze is gebaseerd op geloof, niet op (zeker) weten. De eerste betekenis van het woord ‘geloof’ is ‘vertrouwen’. Het woord ‘vertrouwen’ lijkt te verwijzen naar iets ongrijpbaars, iets vaags. Maar vertrouwen is een concrete werkelijkheid, en helemaal niet … Lees verder

7 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Wat is theologie?

Theologie – of met een typisch Nederlands woord ‘godgeleerdheid’ – is op wetenschappe­lijke wijze nadenken over de oorsprong, de inhoud en de praktijk van het vertrouwen in de God van Jezus. Ze wil dat vertrouwen verantwoorden zonder de pretentie te … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Katholiek zijn is leven van verschillen

Katholiek betekent in oorsprong: ‘overal aanwezig’, ‘universeel’, ‘algemeen’. Die betekenis heeft het in de oude geloofsbelijdenis uit de vierde eeuw, die de meeste christelijke kerken kennen. Katholieken zijn er overal op de wereld, en ze geloven op hun eigen manier. … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag, Kerk