Tag Archives: Geschiedenis

Kom vanavond met verhalen

Zowel in zijn toespraak bij de viering van het 800-jarig bestaan van de Orde van de Dominicanen als in zijn korte redevoering bij de nationale dodenherdenking op 4 mei pleitte burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam ervoor elkaar verhalen te blijven … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Het ambigue teken van het kruis

Op 14 september wordt in de katholieke liturgie het feest van Kruisverheffing gevierd. Het feest is zo belangrijk dat de gewone zondagsliturgie daarvoor moet wijken. Voor kloosterlingen had dit feest vroeger een bijzondere lading: het markeerde het begin van de … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Vergeving vieren (2)

De ‘viering van vergeving’ of ‘biecht’ (belijdenis) bevrijdt ons uit onze geschiedenis van onrecht en is als daarmee een vernieuwing van de doop. We horen er voor het eerst over aan het einde van de tweede eeuw. Oor­spronke­lijk was deze … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Gezichten ontwaren in onze systemen

In de loop van deze geschiedenis hebben we allerlei instellin­gen uitgevonden om het kwaad te beheersen: de staat, de rechtbank, de economische markt. Maar zij keren het kwade getij door zelf te dreigen met geweld of dat metterdaad uit te … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Wat weten we eigenlijk over Jezus? (4)

Uit de Bergrede (Matteüs 5-7) kunnen we opmaken dat Jezus probeerde de armen van zijn tijd vertrouwen te geven. Hij vond dat zij geen voorbeeld moesten nemen aan de rijken en machtigen, want daar gaat het niet om. God had … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Wat weten we eigenlijk over Jezus (3)?

Jezus werd waarschijnlijk geboren in het jaar 6 of 7 vóór de chris­te­lij­ke jaartelling. (Er werd ooit een vergis­sing gemaakt met tellen, want het was de bedoeling dat de christelijke jaartel­ling zou beginnen met zijn geboor­te.) De datum van zijn … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Wat weten we eigenlijk over Jezus? (2)

Wat kunnen we zeggen over de Jezus over wie de vier evan­gelies ge­schreven heb­ben? Vóór we daarop ingaan, is het goed te besef­fen dat het niet zo duide­lijk is wat ‘historische feiten’ zijn. Als we met iemand door een land­schap … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Een eeuwenlang gesprek met God

Als ik met een groep voor de eerste keer een tekst uit de Bijbel ga lezen, begin ik vaak met twee strofen uit het bekende gedicht van M. Nijhoff: ‘Het kind en ik’: Ik zou een dag gaan vissen, ik … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Bijbel

Wat weten we eigenlijk over Jezus? (1)

Over de persoon van Jezus van Nazaret weten we weinig met zekerheid. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd, want we hebben vier evangelies die ons ‘de blijde boodschap’ (evangelie) over Jezus brengen. Maar dankzij discussies over het Nieuwe Testa­ment … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus