Tag Archives: God

De drie-ene God (2)

Joden, christenen en mos­lims geloven dat er één God is en dat God één is. God is geen commissie van drie, een soort junta of een meervoudige rechtbank. Het vertrouwen dat God één is, kan ertoe leiden dat een­heid een … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder God

De drie-ene God (deel 1)

De christelijke traditie belijdt een drie-ene God. Christenen dopen ‘in de naam van (tot gemeenschap met) de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Op zondag na Pinksteren wordt het feest van de Drie-eenheid, Drievuldigheid of­ Triniteit gevierd. Waar hebben … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder God

God is liefde en wil dus delen, scheppen

God schept vanuit de liefde. Het doel van het scheppen is leven en liefde. Steeds opnieuw biedt God ons en onze wereld een nieuw begin aan. Ik heb al vaker geschreven dat vergeving, vooral onvoorwaardelijke vergeving, een nieuw begin betekent. … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder God

Schepping. Hier en nu

De Bijbel en de traditie zeggen dat God de ‘schepper’ is van hemel en aarde. We weten niet wat ‘scheppen’ is. We weten dat ‘geschapen zijn’ betekent dat het leven ons is gegeven als iets goeds. Big bang? Paardebloem! Natuurwetenschappers … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder God

Waarom is een voorganger nodig?

(vervolg van vorige week) Het voorgangerschap is er om verschillende redenen. Ik noem er drie. Ten eerste is een voorganger aanspreekbaar en ook de vierende gemeenschap is in hem of haar aanspreekbaar. Het voorgangerschap verschaft helderheid over wie verantwoordelijk is. … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Iets of iemand of…?

Bijna de helft van de Nederlanders gelooft dat er ‘iets’ is. Zeggen dat er ‘iets’ is, duidt niet op onverschilligheid, maar op het zoekende en twijfelende  karakter van hun geloof, hun vertrouwen in wat groter is dan ikzelf. Dit geloof … Lees verder

7 Comments

Opgeslagen onder God

Eeuwig leven?

Het is niet vanzelfsprekend dat er toekomst is na de dood. In de meeste teksten van het Eerste Testament wordt ervan uitgegaan dat men­sen met God en met elkaar bestaan zolang zij op deze aarde leven. Ben je een­maal dood, … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Kunnen we het bestaan van God bewijzen?

Ik kan niet bewijzen dat God bestaat. Ik kom paranormaal begaafde mensen tegen; sommigen horen tot mijn vrienden en kennissen. Ze hebben doorgaans last van hun begaafdheid; hun kennis drukt op hen; ze kunnen aan nachtmer­ries lijden. Een enkele wil … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder God

God en mens. Ten diepste een relatie

Wij hebben, denk ik, niet zo’n behoefte precies te formuleren hoe Jezus zich tot God verhoudt en hoe hij zich tot ons verhoudt. We beseffen dat ons dit niet lukken zal. Het is veel beter om met een verscheidenheid van … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Jezus: ontmoeting in verhalen

De verhalen van en over Jezus blijven ons aanspreken, want ze vertellen hoe mensen met elkaar en hoe God met mensen omgaat. De verhalen van Jezus zijn gelijkenissen (parabels), die met beelden de menselijke situatie tekenen. Een van de bekendste … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus