Tag Archives: Hemelvaart

Wij zijn het lichaam van Jezus

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen op één dag. Hemelvaart en Pinksteren zijn geen aparte gebeurtenissen, het zijn aspecten van Pasen. Op Pasen ervaren de leerlingen dat hun verraad van Jezus, hun vlucht, hun gebrek aan vertrouwen door hem vergeven is. … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (2)

In de loop van de tijd is de ervaring van de verrijzenis van Je­zus verder geanalyseerd en ontrafeld. Vooral Lucas (de schrijver van het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen) heeft verschil­lende mo­menten onderscheiden. Eerst de aankondiging … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (1)

De volgelingen van Jezus zagen zijn lijden en dood met nieuwe ogen. De lijdensverhalen beschrijven de dood van Jezus als het gevolg van een soort lynchpartij. De juri­dische regels wer­den wel ge­volgd, maar in de ogen van de schrijvers was … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus