Tag Archives: Jezus

Het ambigue teken van het kruis

Op 14 september wordt in de katholieke liturgie het feest van Kruisverheffing gevierd. Het feest is zo belangrijk dat de gewone zondagsliturgie daarvoor moet wijken. Voor kloosterlingen had dit feest vroeger een bijzondere lading: het markeerde het begin van de … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

De kerk heeft vage en open grenzen

Doet het er toe jood te zijn of christen, moslim, of hindoe of boeddhist? Het maakt in elk geval verschil of je in een islamitische of Hindoeïstische of christelijke cultuur opgroeit en leeft. Maar is alles even goed als weg … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Kerk

Geweld zit al in onze bouwstenen

Een bekend Italiaans spreekwoord luidt: ‘een vertaler is een verrader’. Dat is waar. Zo wordt bijvoorbeeld het Griekse woord ochlos meestal vertaald met ‘de schare’, ‘de menigte’, ‘de velen’, ‘iedereen’, maar een andere betekenis heeft, namelijk ‘de meute’. De meute … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Menswording – helemaal aanwezig zijn

We weten niet hoe Jezus eruit zag. Dat is maar goed ook. Ik moet er niet aan denken te moeten leven in een samenleving die een soort Jezus-mode zou propageren, erger nog, zouden pleiten voor een Jezus-body-cultus. Het zou voeren … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Leven vanuit een paradox

Een paradox is een schijnbare tegenstelling, maar daarmee is de kous niet af. Een paradox kun je gebruiken tegen eventuele vijanden: je confronteert je tegenstander met zijn eigen geweld en meestal zal hij niet doorgaan tot het uiterste. Er is … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Jezus’ paradoxen

We weten weinig of niets met zekerheid over de historische Jezus. De evangeliën zijn geen geschiedenisboeken en geen biografieën. Ze zijn een theologische interpretatie. We weten niet met zekerheid wat hij wel of niet gezegd heeft. In Amerika hebben ze … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus