Tag Archives: Jezus Christus

God en mens. Ten diepste een relatie

Wij hebben, denk ik, niet zo’n behoefte precies te formuleren hoe Jezus zich tot God verhoudt en hoe hij zich tot ons verhoudt. We beseffen dat ons dit niet lukken zal. Het is veel beter om met een verscheidenheid van … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Jezus: ontmoeting in verhalen

De verhalen van en over Jezus blijven ons aanspreken, want ze vertellen hoe mensen met elkaar en hoe God met mensen omgaat. De verhalen van Jezus zijn gelijkenissen (parabels), die met beelden de menselijke situatie tekenen. Een van de bekendste … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Adem, geest van God

Het beeld van de Adem wordt in het Oude Testament gebruikt om de relatie tussen levende wezens met God aan te geven. Vooral de relatie van de mens met God. De mens wordt in de beeldtaal van het boek van … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder God

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (2)

In de loop van de tijd is de ervaring van de verrijzenis van Je­zus verder geanalyseerd en ontrafeld. Vooral Lucas (de schrijver van het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen) heeft verschil­lende mo­menten onderscheiden. Eerst de aankondiging … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (1)

De volgelingen van Jezus zagen zijn lijden en dood met nieuwe ogen. De lijdensverhalen beschrijven de dood van Jezus als het gevolg van een soort lynchpartij. De juri­dische regels wer­den wel ge­volgd, maar in de ogen van de schrijvers was … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Verrijzenis (2)

In vele ge­tui­ge­nissen van het Nieuwe Testament over de ver­rijzenis van Jezus komt de uitdruk­king ‘de der­de dag’ voor. Zij suggereert een precieze bepaling van tijd. Maar in de Bijbelse taal is het een soort code die ons waarschuwt dat … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Over verrijzenis (1)

Een aantal jaren geleden kwam ik kort voor Pasen op een autotochtje met een bevriend echt­paar door Rippon, Engeland, heen. We bezochten de mid­del­eeuwse kathedraal, die al uit de verte oprees. In deze kerk bleek een kleine crypte te zijn, … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Wat weten we eigenlijk over Jezus? (4)

Uit de Bergrede (Matteüs 5-7) kunnen we opmaken dat Jezus probeerde de armen van zijn tijd vertrouwen te geven. Hij vond dat zij geen voorbeeld moesten nemen aan de rijken en machtigen, want daar gaat het niet om. God had … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Wat weten we eigenlijk over Jezus (3)?

Jezus werd waarschijnlijk geboren in het jaar 6 of 7 vóór de chris­te­lij­ke jaartelling. (Er werd ooit een vergis­sing gemaakt met tellen, want het was de bedoeling dat de christelijke jaartel­ling zou beginnen met zijn geboor­te.) De datum van zijn … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Wat weten we eigenlijk over Jezus? (2)

Wat kunnen we zeggen over de Jezus over wie de vier evan­gelies ge­schreven heb­ben? Vóór we daarop ingaan, is het goed te besef­fen dat het niet zo duide­lijk is wat ‘historische feiten’ zijn. Als we met iemand door een land­schap … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus