Tag Archives: Liturgie

Mijn uitvaart draait niet om mij

Toen ik onlangs een crematorium verliet, werd mij een folder in de hand gedrukt. Prachtig uitgevoerd, hoge kwaliteit. Begraven en cremeren zijn business geworden. Ze zijn in hoge mate gecommercialiseerd. Als je de folder bekijkt, lijkt het erop dat je … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Hoe wordt iemand voorganger?

Christenen zoeken iemand in hun midden, die naar hen naar hun aanvoelen leiding kan geven. Zij vragen voorgangers van andere christelijke gemeenschappen of zij met deze keuze instemmen. Als dit laatste gebeurt, is deze man of vrouw voorganger. Iemand kan … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Doop en vormsel: de viering

Vanaf het begin is het zich keren tot Jezus gevierd en uitgedrukt in de onderdompeling in water (de doop of het doopsel) en het leggen van de hand op het hoofd van de nieuweling (vorm­sel). De dopelin­gen (ze worden in … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Kerkelijke oorzaken van onkerkelijkheid

Mensen gaan in West-Europa veel minder vaak naar de vieringen in de kerk dan een of twee generaties ge­leden. Dit wordt ‘onkerke­lijk­heid’ genoemd. De jeugd ontbreekt bijna geheel. De leden van de plaatselijke kerken worden ouder. De druk van het … Lees verder

4 Comments

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Vieringen, sacramenten, liturgie

De katholieke traditie is (naast de oosters-orthodoxe), de meest feestelijke van de christelijke tradities. In de loop van de geschiedenis hebben zich in de katholieke en oosters-orthodoxe kerken zeven vierin­gen uitge­kristalli­seerd die een bijzonder ge­wicht hebben gekre­gen. Dit zijn het … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Onenigheid over voorgangerschap

De leiders van de Her­vorming in de zestiende eeuw probeerden terug te keren naar de praktijk van de vroegste kerk. Dat was niet echt mogelijk, omdat er toen niet één vorm was. Sindsdien is er onenigheid tussen de kerken over … Lees verder

7 Comments

Opgeslagen onder Kerk

De viering van de eucharistie

De viering van de eucharistie begint met een woord­dienst. Deze bestaat uit een welkom, een gebed, voorafgegaan door een stilte, twee of drie lezingen, afgewis­seld met een psalm als tussenzang, vaak een preek. In de offi­ciële liturgie begint elke viering … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Het kerkelijk of liturgisch jaar

Op kalenders worden meestal alleen de maanden, de weken en de dagen aangegeven. Christenen kennen ook een liturgisch jaar, ook wel kerkelijk jaar genoemd. Daarin zijn de feestdagen opgenomen. Het liturgisch jaar heeft een eigen ritme, dat begint op de … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Wordt er wel gevierd?

Iemand die zomaar een kerkelijke viering meemaakt, kan haar weinig feestelijk en zelfs saai vinden. Misschien omdat het voor haar of hem onbegrijpe­lijk is. Maar er kunnen ook andere redenen zijn, bijvoorbeeld omdat er maar een klein groepje mensen bij … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Een maaltijd vol betekenis

Brood en een beker met wijn op een gedekte tafel. Brood dat gebroken wordt en rondge­deeld. Een beker die rondgaat of door een van de aanwezigen aan de anderen gereikt wordt. Er wordt bij gezegd: ‘het lichaam van Christus’, ‘het … Lees verder

8 Comments

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten