Tag Archives: Pasen

Is het nu een viering of een concert?

Toen ik twee weken geleden de TV aanzette kwam ik midden in een uitzending terecht van de BBC van een Evensong. De Evensong is een liturgisch avondgebed, de Anglicaanse hervorming van de vespers. Je kunt die op je eentje bidden … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Alle beelden verwerpen, toch geloven

Je zou verwachten dat het vertrouwen dat de doden met Christus zullen verrijzen invloed heeft uitgeoefend op de waardering van het lichaam. Misschien is dit ook wel zo, maar het is niet gemakkelijk dit vast te stellen. Het lichaam was … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Hoe tot geloof te komen

Hoe komt een modern mens tot het geloof in de verrijzenis? Je kunt proberen te achterhalen wat er bijna tweeduizend jaar geleden ‘precies’ gebeurd is, maar je weet dat dit onbegonnen werk is. We weten zelfs niet goed wat het … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Wij zijn het lichaam van Jezus

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen op één dag. Hemelvaart en Pinksteren zijn geen aparte gebeurtenissen, het zijn aspecten van Pasen. Op Pasen ervaren de leerlingen dat hun verraad van Jezus, hun vlucht, hun gebrek aan vertrouwen door hem vergeven is. … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Kerk: principiële openheid

De kerk ontstaat telkens opnieuw in en door het doen en vieren van de onvoor­waarde­lijke vergeving en aanvaarding. Ze is geen gesloten kring. Er kunnen altijd nieuwe mensen in worden opgeno­men. De kerk is in begin­sel laag­drem­pelig. Ze is uitnodiging. … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Kerk

Doop en vormsel: de viering

Vanaf het begin is het zich keren tot Jezus gevierd en uitgedrukt in de onderdompeling in water (de doop of het doopsel) en het leggen van de hand op het hoofd van de nieuweling (vorm­sel). De dopelin­gen (ze worden in … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (2)

In de loop van de tijd is de ervaring van de verrijzenis van Je­zus verder geanalyseerd en ontrafeld. Vooral Lucas (de schrijver van het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen) heeft verschil­lende mo­menten onderscheiden. Eerst de aankondiging … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (1)

De volgelingen van Jezus zagen zijn lijden en dood met nieuwe ogen. De lijdensverhalen beschrijven de dood van Jezus als het gevolg van een soort lynchpartij. De juri­dische regels wer­den wel ge­volgd, maar in de ogen van de schrijvers was … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus