Tag Archives: Pinksteren

Weg met de angst voor de vrijheid!

In de weken tussen Pasen en Pinksteren wordt er elke dag in de liturgie gelezen uit de Handelingen van de Apostelen. We horen dat de leerlingen steeds weer op reis zijn. In het begin zijn de eerste christenen op de … Lees verder

4 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Wij zijn het lichaam van Jezus

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen op één dag. Hemelvaart en Pinksteren zijn geen aparte gebeurtenissen, het zijn aspecten van Pasen. Op Pasen ervaren de leerlingen dat hun verraad van Jezus, hun vlucht, hun gebrek aan vertrouwen door hem vergeven is. … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Kerk: principiële openheid

De kerk ontstaat telkens opnieuw in en door het doen en vieren van de onvoor­waarde­lijke vergeving en aanvaarding. Ze is geen gesloten kring. Er kunnen altijd nieuwe mensen in worden opgeno­men. De kerk is in begin­sel laag­drem­pelig. Ze is uitnodiging. … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Kerk

Adem, geest van God

Het beeld van de Adem wordt in het Oude Testament gebruikt om de relatie tussen levende wezens met God aan te geven. Vooral de relatie van de mens met God. De mens wordt in de beeldtaal van het boek van … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder God

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (2)

In de loop van de tijd is de ervaring van de verrijzenis van Je­zus verder geanalyseerd en ontrafeld. Vooral Lucas (de schrijver van het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen) heeft verschil­lende mo­menten onderscheiden. Eerst de aankondiging … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (1)

De volgelingen van Jezus zagen zijn lijden en dood met nieuwe ogen. De lijdensverhalen beschrijven de dood van Jezus als het gevolg van een soort lynchpartij. De juri­dische regels wer­den wel ge­volgd, maar in de ogen van de schrijvers was … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus