Tag Archives: Sacrament

Hoe wordt iemand voorganger?

Christenen zoeken iemand in hun midden, die naar hen naar hun aanvoelen leiding kan geven. Zij vragen voorgangers van andere christelijke gemeenschappen of zij met deze keuze instemmen. Als dit laatste gebeurt, is deze man of vrouw voorganger. Iemand kan … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Liturgie: het centrum en de vormen

De komende weken, de laatste van deze website, besteed ik aandacht aan de vieringen en sacramenten in de katholieke kerk. In elke liturgische viering wordt de aanwezigheid ge­vierd van God en van Jezus, de verreze­ne. Deze aanwe­zig­heid is niet gebonden … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Ziekenzalving: een verarmd gebruik

Deze viering begint met uit de Bijbel te lezen, dan volgen een of meerdere gebe­den, de voorganger zalft hoofd en handen van de zieke met olie en kan de andere aanwezigen vragen dit ook te doen. Deze olie is daarvoor … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Vieringen, sacramenten, liturgie

De katholieke traditie is (naast de oosters-orthodoxe), de meest feestelijke van de christelijke tradities. In de loop van de geschiedenis hebben zich in de katholieke en oosters-orthodoxe kerken zeven vierin­gen uitge­kristalli­seerd die een bijzonder ge­wicht hebben gekre­gen. Dit zijn het … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten