Tag Archives: Theologie

De ‘veelkleurigheid’ van God

De zondag na Pinksteren viert de katholieke liturgie het feest van de Drievuldigheid of Drie-eenheid. Dit is meestal geen feest voor degenen die op die dag moeten preken. Een van de mogelijkheden om te preken is deze zondag te zien … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder God

Titels voor Jezus (1)

Als je in een bundel met kerkelijke liederen bladeren of in het Nie­u­we Testament, komen we allerlei ‘namen’ en ’titels’ voor Jezus tegen. Wij noe­men hem nu bijvoorbeeld ‘onze broeder’, iets wat­ vroe­ger­ niet gemak­kelijk gebeurde. Andere rela­tief nieuwe titels … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Een eeuwenlang gesprek met God

Als ik met een groep voor de eerste keer een tekst uit de Bijbel ga lezen, begin ik vaak met twee strofen uit het bekende gedicht van M. Nijhoff: ‘Het kind en ik’: Ik zou een dag gaan vissen, ik … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Bijbel

Wat weten we eigenlijk over Jezus? (1)

Over de persoon van Jezus van Nazaret weten we weinig met zekerheid. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd, want we hebben vier evangelies die ons ‘de blijde boodschap’ (evangelie) over Jezus brengen. Maar dankzij discussies over het Nieuwe Testa­ment … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Wat is theologie?

Theologie – of met een typisch Nederlands woord ‘godgeleerdheid’ – is op wetenschappe­lijke wijze nadenken over de oorsprong, de inhoud en de praktijk van het vertrouwen in de God van Jezus. Ze wil dat vertrouwen verantwoorden zonder de pretentie te … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag