Tag Archives: Traditie

Bijbel: mensen onthullen iets van God

Ik noem de Bijbel niet graag ‘het woord van God’. Dit wel doen kan hem omvormen tot een moker­ha­mer, waarmee anderen en de werkelijkheid plat geslagen worden. Mensen hebben de Bijbel geschreven. In oude kerken of musea kunnen we schilderijen … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Bijbel

Of we willen of niet, we staan in een traditie

Doorgaans worden er oude teksten gelezen in de kerk. Toen Jezus de tekst van de profeet Jesaja voorlas, was deze al ongeveer vijfhon­derd jaar oud. Wij lezen het verhaal van Lucas dat hij ruim negen­tienhonderd jaar geleden neerschreef. Het oudste … Lees verder

4 Comments

Opgeslagen onder Bijbel

Liturgie: het centrum en de vormen

De komende weken, de laatste van deze website, besteed ik aandacht aan de vieringen en sacramenten in de katholieke kerk. In elke liturgische viering wordt de aanwezigheid ge­vierd van God en van Jezus, de verreze­ne. Deze aanwe­zig­heid is niet gebonden … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (2)

In de loop van de tijd is de ervaring van de verrijzenis van Je­zus verder geanalyseerd en ontrafeld. Vooral Lucas (de schrijver van het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen) heeft verschil­lende mo­menten onderscheiden. Eerst de aankondiging … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Onenigheid over voorgangerschap

De leiders van de Her­vorming in de zestiende eeuw probeerden terug te keren naar de praktijk van de vroegste kerk. Dat was niet echt mogelijk, omdat er toen niet één vorm was. Sindsdien is er onenigheid tussen de kerken over … Lees verder

7 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Traditie: een veranderend samenraapsel

Spontaan denken we dat ‘traditie’ met het verleden te maken heeft. Misschien denken we zelfs dat traditie iets onveranderlijks is; een fossiel misschien wel. Ik kijk even naar mijn eigen traditie. Ik ben geboren in Amsterdam, vlak vóór de Tweede … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag