Tag Archives: Vaticaan

Het belangrijkste besluit van Benedictus

Het besluit van Benedictus XVI af te treden laat zien dat in bepaalde opzichten deze paus een moderne man is. Er hangt een mythische sfeer rond het pausschap, die verschillende pausen bevorderd en gekoesterd hebben. Koningin Elizabeth van Engeland wil … Lees verder

2 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Onenigheid over voorgangerschap

De leiders van de Her­vorming in de zestiende eeuw probeerden terug te keren naar de praktijk van de vroegste kerk. Dat was niet echt mogelijk, omdat er toen niet één vorm was. Sindsdien is er onenigheid tussen de kerken over … Lees verder

7 Comments

Opgeslagen onder Kerk

De tragiek van Rome

Het is tragisch dat de centrale leiding van de katholieke kerk ook de soeverein is van een staat, het Vaticaan, hoe klein deze ook is. De kerk staat altijd een beetje haaks op de maatschappij. Maar in de loop van … Lees verder

8 Comments

Opgeslagen onder Kerk