Tag Archives: Verrijzenis

Niet om weg te gooien

‘Mens, gedenk dat je stof bent, en tot stof zult wederkeren’ is de oude tekst die gezegd word bij het opleggen van het askruisje aan het begin van de veertigdagentijd. Het is een realistische formule. Maar op Pasen blijkt dit … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Alle beelden verwerpen, toch geloven

Je zou verwachten dat het vertrouwen dat de doden met Christus zullen verrijzen invloed heeft uitgeoefend op de waardering van het lichaam. Misschien is dit ook wel zo, maar het is niet gemakkelijk dit vast te stellen. Het lichaam was … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Hoe tot geloof te komen

Hoe komt een modern mens tot het geloof in de verrijzenis? Je kunt proberen te achterhalen wat er bijna tweeduizend jaar geleden ‘precies’ gebeurd is, maar je weet dat dit onbegonnen werk is. We weten zelfs niet goed wat het … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Pasen: over vergeving en belofte

Volgens de joodse filosofe Hannah Arendt is samenleven alleen mogelijk als er plaats is voor belofte en vergeving. De belofte geeft ons vaste grond onder de voeten in een oceaan van onzekerheid die vanuit de toekomst op ons afkomt. De … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Verwacht niet alles van het leven

‘Ik geloof in het leven vóór de dood’ is inmiddels een bekend reclamespotje op de radio. Het is een oproep om lid te worden van het Humanistisch Verbond. Eerdere spotjes zetten zich af tegen het sterker worden van de religie … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Reïncarnatie en verrijzenis. Over groei

Het geloof in reïncarnatie is populair. Velen denken dat dit een duizenden jaren oud geloof is. In feite is het westerse reïncarnatiegeloof pas eind negentiende eeuw in Engeland ontstaan. In deze visie reist de ziel van lichaam naar lichaam en … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (2)

In de loop van de tijd is de ervaring van de verrijzenis van Je­zus verder geanalyseerd en ontrafeld. Vooral Lucas (de schrijver van het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen) heeft verschil­lende mo­menten onderscheiden. Eerst de aankondiging … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Preken is leven doorgeven

Een preek is iets anders dan een uitvoerige uitleg van een tekst uit de Bijbel. De bestudering van de tekst moet de predikant doen in haar of zijn studiekamer, voorafgaand aan de preek. In een preek ‘vertaalt’ iemand de tekst … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Kerk

Gevolgen van de verrijzenis (3)

Klik hier voor het eerste en hier voor het tweede deel van dit drieluik Het vertrouwen dat Jezus door zijn dood heen bij God is, heeft gevolgen voor degenen die dit vertrouwen delen. Dat valt ons na bijna 2000 jaar … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Verrijzenis (2)

In vele ge­tui­ge­nissen van het Nieuwe Testament over de ver­rijzenis van Jezus komt de uitdruk­king ‘de der­de dag’ voor. Zij suggereert een precieze bepaling van tijd. Maar in de Bijbelse taal is het een soort code die ons waarschuwt dat … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag