Tag Archives: Vieren

Waarom is een voorganger nodig?

(vervolg van vorige week) Het voorgangerschap is er om verschillende redenen. Ik noem er drie. Ten eerste is een voorganger aanspreekbaar en ook de vierende gemeenschap is in hem of haar aanspreekbaar. Het voorgangerschap verschaft helderheid over wie verantwoordelijk is. … Lees verder

3 Comments

Opgeslagen onder Kerk

Liturgie: het centrum en de vormen

De komende weken, de laatste van deze website, besteed ik aandacht aan de vieringen en sacramenten in de katholieke kerk. In elke liturgische viering wordt de aanwezigheid ge­vierd van God en van Jezus, de verreze­ne. Deze aanwe­zig­heid is niet gebonden … Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Vieringen, sacramenten, liturgie

De katholieke traditie is (naast de oosters-orthodoxe), de meest feestelijke van de christelijke tradities. In de loop van de geschiedenis hebben zich in de katholieke en oosters-orthodoxe kerken zeven vierin­gen uitge­kristalli­seerd die een bijzonder ge­wicht hebben gekre­gen. Dit zijn het … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Vieren: leven met elkaar

Al vroeg in ons leven beginnen de feesten. Eerst de kinder­feestjes, waar de ouders druk mee zijn. Later, in de tienertijd, hoeft er niet altijd een aanleiding zijn om iets te vieren: iemand geeft zo maar een feest. Verderop in … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (2)

In de loop van de tijd is de ervaring van de verrijzenis van Je­zus verder geanalyseerd en ontrafeld. Vooral Lucas (de schrijver van het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen) heeft verschil­lende mo­menten onderscheiden. Eerst de aankondiging … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Jezus, de Christus

Preken is leven doorgeven

Een preek is iets anders dan een uitvoerige uitleg van een tekst uit de Bijbel. De bestudering van de tekst moet de predikant doen in haar of zijn studiekamer, voorafgaand aan de preek. In een preek ‘vertaalt’ iemand de tekst … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Kerk

Wordt er wel gevierd?

Iemand die zomaar een kerkelijke viering meemaakt, kan haar weinig feestelijk en zelfs saai vinden. Misschien omdat het voor haar of hem onbegrijpe­lijk is. Maar er kunnen ook andere redenen zijn, bijvoorbeeld omdat er maar een klein groepje mensen bij … Lees verder

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten

Een maaltijd vol betekenis

Brood en een beker met wijn op een gedekte tafel. Brood dat gebroken wordt en rondge­deeld. Een beker die rondgaat of door een van de aanwezigen aan de anderen gereikt wordt. Er wordt bij gezegd: ‘het lichaam van Christus’, ‘het … Lees verder

8 Comments

Opgeslagen onder Vieringen en sacramenten